Työeläkevarat 158 miljardia syyskuun lopulla

27.11.2013

Työeläkevarojen määrä on ollut tänä vuonna vahvassa kasvussa hankalasta sijoitusympäristöstä huolimatta. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana työeläkevarat ovat kasvaneet yhteensä 8,8 miljardia euroa. Kaikkiaan varoja oli syyskuun lopussa 158,4 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan sijoitusanalyysistä.

Kasvu on ollut rivakampaa kuin sijoitusvarojen keskimääräinen vuosikasvu viimeisten kymmenen vuoden aikana (keskimäärin 7,9 miljardia vuodessa 2003-2012).

- Parhaiten kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottivat osakesijoitukset, erityisesti noteeratut osakkeet ja hedge-rahastosijoitukset. Taustalla vaikuttaa ennen kaikkea maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden suotuista kehitys, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Kaikista sijoituksista osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia oli syyskuun lopussa 45,3 prosenttia, korkosijoituksia 44,2 prosenttia sekä kiinteistösijoituksia 10,5 prosenttia. Osakkeiden ja osaketyyppisten sijoitusten osuus kasvoi 1,4 prosenttiyksiköllä eli 4,2 miljardilla eurolla. Kasvu sisältää myös hedge-rahastot, joita työeläkevakuuttajat ovat selkeästi lisänneet sijoituksissaan kuluneena vuonna.

- Viime aikoina korkosijoituksista on ollut vaikea saada tuottoja, ja toisaalta on haluttu vähentää riippuvuutta pörssiosakkeiden kehityksestä. Tällöin hedge-rahastot, jotka pyrkivät absoluuttiseen tuottoon markkinatilanteesta riippumatta, tarjoavat hyvän vaihtoehdon sijoitussalkun hajauttamiselle, Rissanen toteaa.

Sijoitusten alueellisessa jakautumisessa kolmannella vuosineljänneksellä näkyi siirtymää Suomeen. Kotimaisten sijoitus osuus kasvoi 2,1 miljardia euroa. Kaikkien Suomeen kohdistuvien sijoitusten määrä oli syyskuun lopussa 49,4 miljardia euroa eli 31,2 prosenttia.

Suomalaisten työeläkkeistä noin neljäsosa rahoitetaan aiemmin rahastoiduilla maksuilla ja niiden sijoitusten tuotoilla. Sijoitustoiminnan tuotoilla on tulevina vuosina yhä suurempi rooli työeläkevarojen määrän kehittymisessä ja eläkkeiden rahoituksessa.

- Yksityisaloilla maksetut eläkkeet ovat jo nyt suurempia kuin kerättävät eläkemaksut, ja erotus katetaan sijoitusten tuotoilla. Julkisilla aloilla samaan tilanteeseen tullaan muutaman vuoden kuluttua. Sijoitustuottoja tullaankin jatkossa käyttämään yhä enemmän eläkkeiden rahoitukseen, Rissanen sanoo.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta, Sijoitusvarojen yhteenvedot -sivulta.

Lisätietoja:

Analyytikko Maria Rissanen, puh. 050 538 8898

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.