Työeläkevarat ensimmäistä kertaa yli 200 miljardia euroa

28.08.2018

Suomalaisten työeläkevaroja oli 202,0 miljardia euroa vuoden toisen neljänneksen päättyessä. Varojen määrä nousi 2,4 miljardia euroa verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Eläkevaroilla ja niiden kasvulla turvataan tulevia eläkkeitä. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

- Varojen tuotto jäi plussalle laajan hajautuksen, osakkeiden ja kiinteistösijoitusten ansiosta vaikka rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkui poliittisten kriisien takia, toteaa Telan analyytikko Peter Halonen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varat laskivat hieman markkinaturbulenssin takia. Maailmanpoliittinen ilmapiiri pienensi tuottoja, etenkin Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan vaikutukset näkyivät rahoitusmarkkinoilla.

- Lopulta markkinoita nostattivat kuitenkin yritysten tuloskausi ja muut hyvinä jatkuneet reaalitalouden tunnusluvut. Myös inflaatio on pysynyt aisoissa monilla mantereilla, kertoo Halonen.

Sen sijaan korkosijoitustuotot olivat negatiivisia.

Sijoitusomaisuus on kasvanut melko tasaisesti pidemmällä aikavälillä laajan hajautuksen, keskuspankkien kevyen rahapolitiikan, globaalin talouskasvun kiihtymisen, ja työllisyystilanteen parantumisen takia.

- Sijoitusvarojen ja niiden tuottojen avulla turvataan eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Järjestelmän kannalta merkittävintä on kuitenkin se, miten Suomen työllisyysaste ja talous kehittyvät. Ne määräävät sen, kuinka paljon eläkkeiden rahoittamiseen saadaan varoja eläkemaksuista. Pääosa eläkkeistä rahoitetaan eläkemaksuilla, muistuttaa Halonen.

Tällä hetkellä maksettavaksi kertyneitä eläkkeitä on yli 600 miljardia euroa.

– Eläkevarojen koko kertoo siitä, että Suomessa on varauduttu väestön ikääntymiseen ja eläkemenojen kasvuun hyvin kansainvälisesti verrattuna. Tulevaisuudessa rahastoihin joudutaan turvautumaan yhä enemmän. Esimerkiksi yksityisaloilla kymmenen vuoden päästä noin neljännes eläkkeistä maksetaan rahastoista, toteaa Halonen.

Toisen vuosineljänneksen aikana osake- ja osaketyyppisten sijoitusten osuus nousi 53,4 prosenttiin koko sijoitusvarallisuudesta ja oli kesäkuun lopussa 107,8 miljardia. Korkosijoitusten osuus pieneni 38,4 prosenttiin ja oli 77,6 miljardia. Kiinteistösijoitusten osuus (8,2 prosenttia; 16,6 miljardia) pysyi miltei ennallaan.

Työeläkevaroista oli toisen vuosineljänneksen lopulla sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 54,7 prosenttia, Suomeen 25,2 prosenttia ja muualle euroalueelle 20,1 prosenttia.

**

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 010 680 6731