Työeläkevarat kasvaneet lähes 170 miljardiin

29.08.2014

Suomalaisten työeläkevaroja oli kesäkuun lopussa yhteensä 169,2 miljardia euroa. Määrä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä yhteensä 3,7 miljardia euroa. Työeläkevarojen nimellinen tuotto vuoden ensimmäiseltä puoliskolta oli 4,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan sijoitusanalyysistä.

Kuluvan vuoden aikana rahoitusmarkkinoilla on kärsitty monista epävarmuuksista; kasvunäkymät ovat olleet haparoivia ja geopoliittiset kriisit luovat epävakautta maailman talouteen. Tähän nähden sijoittamisessa on onnistuttu hyvin, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

- Pohjois-Amerikan tuottokehitys on ollut Euroopan osakemarkkinoita parempaa ja mannerten välillä onkin selvä ero odotetun talouskasvun suhteen, kertoo Rissanen.

Kaikista työeläkesijoituksista osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia oli kesäkuun lopussa 47,1 prosenttia, korkosijoituksia 42,5 prosenttia ja kiinteistösijoituksia 10,4 prosenttia. Osakesijoitusten osuus hiukan nousi toisella vuosineljänneksellä ja vastaavasti korkosijoitusten osuus hiukan laski.

Rahastoitujen työeläkevarojen määrä on tällä hetkellä ennätyskorkealla.

- Työeläkevarojen sijoittamisella on jatkossa entistä tärkeämpi rooli eläkkeiden rahoittamisessa. Sijoitustuottojen osuus rahoituksesta tulee nousemaan seuraavat vuosikymmenet kasvavien eläkemenojen oloissa, Rissanen korostaa.

- Ilman rahastoituja varoja eläkemaksut olisivat jo viime vuonna olleet yli prosenttiyksikön toteutunutta korkeammat.

Suomi-sijoitukset kasvaneet 20 miljardilla 10 vuodessa

Suomeen työeläkevaroja oli maaliskuun lopussa sijoitettuna 46,7 miljardia euroa eli noin 28 prosenttia sijoitusvaroista. Määrä on enemmän kuin sijoitukset muulle euroalueelle yhteensä (42,7 miljardia). Euroalueen ulkopuolelle eli esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Ruotsiin ja Japaniin oli sijoitettuna 79,8 miljardia euroa. Kotimaisten sijoitusten euromäärä on kasvanut viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana 20 miljardilla eurolla.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Sijoitusvarojen yhteenvedot -sivulta.

Lisätietoja:

Analyytikko Maria Rissanen, puh. 050 538 8898

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.