Työeläkevarat kasvoivat 165 miljardiin

02.06.2014

Työeläkevarojen määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 165,5 miljardiin euroon. Vuoden 2013 lopusta kasvua kertyi 3,3 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan sijoitusanalyysistä.

Kaikista sijoituksista osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia oli maaliskuun lopussa 45,7 prosenttia, korkosijoituksia 43,9 prosenttia ja kiinteistösijoituksia 10,4 prosenttia. Korkosijoitusten osuus kasvoi hiukan viime vuoden lopusta ja vastaavasti osakkeiden osuus hiukan laski.

Parhaiten ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuottivat noteeraamattomat osakesijoitukset ja pääomasijoitukset. Myös epäsuorat kiinteistösijoitukset, hedge-rahastot, noteeratut osakkeet ja yritysten joukkovelkakirjat tuottivat hyvin. Tuottoja onkin tullut monipuolisesti eri lähteistä.

- Osakkeissa työeläkevakuuttajat ovat viime aikoina suosineet muita kuin noteerattuja osakkeita. Taustalla vaikuttaa rahoitusmarkkinatilanne, jossa korkosijoituksista on vaikea saada tuottoja, ja toisaalta salkulle haetaan parempaa hajautusta ja vähemmän riippuvuutta pörssiosakkeiden kehityksestä, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Suomeen työeläkevaroja oli maaliskuun lopussa sijoitettuna 49,5 miljardia euroa eli noin 30 prosenttia sijoitusvaroista. Määrä on enemmän kuin sijoitukset muulle euroalueelle yhteensä (41,1 miljardia). Euroalueen ulkopuolelle eli esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Ruotsiin ja Japaniin oli sijoitettuna 75 miljardia euroa.

Rissasen mukaan työeläkevakuuttajien sijoitusympäristö on edelleen ollut haastava. Alkuvuoden huolet ovat liittyneet muun muassa Ukrainan kriisiin ja Kiinan epävarmoihin talousnäkymiin.

- Korkotason kääntyminen laskun puolelle ja yrityslainojen riskilisien kaventuminen ovat kuitenkin helpottaneet korkosijoittajien elämää. Niin ikään kehittyvien markkinoiden osalta tilanne on viime aikoina helpottanut, Rissanen kertoo.

Yksityisalojen työeläkevakuuttajat maksavat eläkkeitä enemmän kuin saavat vakuutusmaksutuloja. Ne rahoittavat erotuksen sijoitustuotoilla. Eläkevakuutusmaksut olisivat siis korkeammat ilman rahastointia.

Eläkerahastojen pääomia ei kuitenkaan ole käytetty eläkkeiden maksamiseen. Suurin osa tuotoistakin on edelleen jäänyt rahastoihin sijoitettavaksi. Eläkkeiden rahastoinnin tarkoituksena on hillitä työeläkemaksun nousupaineita tulevaisuudessakin.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta, Sijoitusvarojen yhteenvedot -sivulta.

Lisätietoja:

Analyytikko Maria Rissanen, puh. 050 538 8898

Johtaja Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.