Työeläkevarat turvataan parhaiten usean toimijan mallilla

28.11.2013

Kansanedustaja Sampsa Kataja on nostanut esiin suomalaisen työeläkejärjestelmän toimeenpanon tehokkuuden ja esittänyt toiminnan keskittämisestä yhteen työeläkeyhtiöön.

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes sanoo, että nykyisellä usealle toimijalle hajautetulla mallilla on painavat perusteet. Tärkein niistä on Siimeksen mukaan työeläkevarojen turvaaminen.

- Täytyy muistaa, mikä on työeläkejärjestelmän perustehtävä; turvata nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien eläkkeet. Suomalaisessa työeläkejärjestelmässä työeläkevarat ovat erillään valtion budjetista, toisin kuin monissa muissa maissa. Tällöin kerättyjä eläkevaroja ei myöskään voida käyttää muuhun tarkoitukseen kuin eläkkeiden maksuun - esimerkiksi valtion ja kuntien talouden tasapainottamiseen.

- Muualla Euroopassa on nähty viime aikoina, että valtion hallinnassa oleviin työeläkevaroihin voidaan puuttua, kun julkinen talous on vaikeuksissa. Meillä työeläkevarat ovat useamman lukon takana suojassa talouden ja politiikan suhdanteilta.

Usealle toimijalle hajautetulla mallilla myös hallitaan sijoitusriskejä. Työeläkevakuuttajien sijoitusstrategiat vaihtelevat ja samoin niiden eri aikoina hankkimat tuotot, Siimes huomauttaa.

- On todennäköistä että joku sijoitus aina tuottaa vaikka toinen menisi miinukselle. Kokonaisuutena varat ovat kasvaneet tänäkin vuonna vahvasti, tähän mennessä lähes 9 miljardia euroa. Yhdelle eläkevakuuttajalle keskitetyssä mallissa sijoitusnäkemykset keskittyisivät. Tällöin myös riskit epäonnistumiseen koko järjestelmän tasolla kasvaisivat, Siimes painottaa.

Eläketurvakeskus julkisti vuoden alussa selvityksen, jossa vertailtiin suomalaisen työeläkejärjestelmän kuluja ja sen tuottamia palveluita muiden maiden vastaaviin (Lakisääteisten eläkkeiden ja työmarkkinaeläkkeiden hallintokulut esimerkkimaissa). Sen mukaan Suomessa järjestelmän toimintakulut olivat Pohjoismaiden halvimmat, kun verrataan työeläkejärjestelmän kattavuutta. Lisäksi Suomessa alalla on selvästi vähemmän toimijoita kuin tutkimuksen vertailumaissa.

- Monissa muissa maissa vastaava eläketurva tuotetaan usean eri järjestelmän kautta. Meillä yksi järjestelmä tuottaa sekä lakisääteisen ansioturvan että työsuhteeseen perustuvan työmarkkinaeläkkeen, Siimes muistuttaa.

Siimeksen mukaan työeläkejärjestelmän toimeenpanon tehokkuudesta ja kustannuksista on kuitenkin tarpeen keskustella. Parina viime vuonna (2010-2012) aikana toimintakulut ovat kasvaneet keskimäärin 2,3 % vuodessa. Aikaisemmin kuluja kasvatti erityisesti vuoden 2005 eläkeuudistuksen valmistelu ja toteuttaminen. Maltillisimmin ovat kasvaneet hallintokulut, jotka ovat pysyneet lähes ennallaan viimeiset 10 vuotta.

- Kuten kaikilla muillakin toimialoilla, myös työeläkealalla tulee arvioida jatkuvasti sitä, miten palvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja toimivasti. Tätä työtä tehdään sekä yksittäisissä työeläkevakuuttajissa että alalla yhteisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.