Työeläkevaroista käytettiin eläkkeisiin 900 miljoonaa euroa viime vuonna

11.03.2016

Suomalaisten työeläkevaroja oli viime vuoden lopussa 180,9 miljardia euroa. Varojen määrä kasvoi edellisvuoden lopun tilanteesta noin 8,4 miljardia euroa. Varoista lähes puolet, 88,5 miljardia (48,9 %) oli osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Korkosijoituksissa oli 75,3 miljardia (41,6 %) sekä kiinteistösijoituksissa 17,1 miljardia (9,5 %). Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

- Eläkesijoituksille saatiin viime vuonna hyviä tuottoja, erityisesti osakkeista ja kiinteistöistä. Varojen kasvua hillitsi kuitenkin se, että varoista maksettiin eläkkeitä ulos enemmän kuin työeläkemaksuista saatiin kerättyä eläkejärjestelmään sisään, sanoo Telan analyytikko Peter Halonen.

- Jatkossa yhä useampi eläke-euro maksetaan rahastoista. Eläkemenon rahoittamisen kriittisimmät vuodet ovat edessä seuraavan kymmenen vuoden aikana, Halonen korostaa.

Työeläkesijoitusten keskituotto viime vuodelta oli 5,0 % (nimellinen tuotto). Osakkeet ja osaketyyppiset sijoitukset tuottivat 8,7 %, kiinteistösijoitukset 6,3 % ja korkosijoitukset 0,5 %.

Työeläkkeitä maksettiin Suomessa viime vuonna noin 25 miljardia euroa. Eläkevaroista tästä rahoitettiin noin 900 miljoonaa euroa, loput katettiin työnantajilta ja työntekijöiltä sekä yrittäjiltä kerätyillä työeläkemaksuilla ja valtionosuuksilla.

Rahastointia jatkettava tulevaisuudessakin

Telan johtava ekonomisti Reijo Vanne muistuttaa, että maksuilla ja sijoitustuotoilla on tiivis yhteys eläkkeiden rahoituksessa. Rahastoinnin keskeinen tavoite on pitää eläkemaksut pysyvästi matalammalla tasolla kuin silloin, jos kaikki eläkkeet rahoitettaisiin vain kerätyillä maksuilla.

Kaikkia tuottoja ei ole kuitenkaan tarkoitus käyttää jatkossakaan vain samana vuonna maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen.

- Eläkkeiden rahoituslaskelmat perustuvat siihen, että osa tuotoista lisätään varoihin ja sijoitetaan edelleen, jotta varat ja tuotot riittävät pitämään eläkemaksut vakaina tulevaisuudessakin, Vanne huomauttaa.

Ensi vuonna voimaantulevassa eläkeuudistuksessa maksut saadaan vakaalle tasolle, mutta se edellyttää, että rahastointia jatketaan samoin kuin tähänkin saakka, Vanne korostaa.

- Näin tulevatkin eläkkeet pystytään rahoittamaan ja maksutaso saadaan pysymään kohtuullisena myös tuleville sukupolville.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta sijoitusvarojen yhteenvedot.

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 040 585 0450

Johtava ekonomisti Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.