Työeläkeyhtiöiden hallintosääntelyn jatkovalmistelu tarpeen

22.11.2013

Työeläkevakuuttajat Tela pitää hyvänä sosiaali- ja terveysministeriön esityksiä siitä, että työeläkeyhtiöiden hallintoa koskeva sääntely tarkentuu lain tasolla.

- Työeläkeyhtiöt toimeenpanevat lakisääteistä sosiaaliturvaa. Tämän perustehtävän ja työeläkejärjestelmän luotettavuuden kannalta on erittäin tärkeää, että hallintoa koskevat säädökset ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja selkeitä, sanoo Telan lakiasioista vastaava johtaja Nikolas Elomaa.

Elomaan mukaan ehdotettu sääntely edistää hyvän hallinnon kehittämistä. Hänen mukaansa nyt lausuntokierroksella olleessa hallituksen esityksessä on kuitenkin edelleen kohtia, jotka ovat monitulkintaisia ja kaipaavat täsmentämistä. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon mukaan esitys onkin vielä menossa kolmikantaisesti uuteen käsittelyyn.

- Jatkovalmistelu on tarpeellista, ja on hyvä, että esitystä vielä hiotaan. Näin varmistetaan, että lopputulos on paras mahdollinen ja antaa vankan selkänojan työeläkevakuuttajien hallintojen toiminnalle. Jatkokäsittelyssä on tärkeää arvioida muutoksia etenkin läpinäkyvyyden ja julkisen luotettavuuden kannalta.

- Täsmällisten kriteerien avulla kukin toimija voi jatkossa arvioida omien prosessiensa riittävyyttä ja asianmukaisuutta selkeämmin, Elomaa sanoo.

Telan lausunto hallituksen esitykseen löytyy osoitteesta
http://www.tela.fi/edunvalvonta/lausunnot/1/0/tyoelakevakuutusyhtioista_annetun_lain_muuttaminen

Lisätietoja:

Telan johtaja Nikolas Elomaa, puh. 050 386 3339

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.