Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

2. Rekisteriasiat
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Leena Vuorenmaa, puh 010 680 6757, viestinta(at)tela.fi
Viestintämme vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Palautteet lähetetään osoitteeseen viestinta(at)tela.fi.

3. Rekisterin nimi
Telan eläkeinfokirjeen osoiterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeen tilaajan ja Telan välillä sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely uutiskirjeeseen liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tarkoituksena on Telan tiedotusmateriaalin suuntaaminen tilaajille osoitetietojen perusteella Telan uutiskirjeen avulla. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja titteli sekä jäsenyys ammattiliitossa mikäli asiakas haluaa sen kertoa.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta sekä Telan koulutusilmoittautumisten yhteydessä tulleista tilauksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta osoiterekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tiedot voidaan poistaa rekisteristä uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta tai tilauksen loppumisen vuoksi. Yhdyshenkilönä on viestinnän suunnittelija Leena Vuorenmaa, leena.vuorenmaa(at)tela.fi. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen viestinta(at)tela.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Telan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalista aineistoa ei ole.

Palaa takaisin eläkeinfokirje-sivulle