EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Heino, puh. 040 170 4656, jenni.heino(at)tela.fi

Rekisterin nimi

Tilaisuuksiin ilmoittautuneet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Telan järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin ilmoittautuminen. Kutsujen, kurssimateriaalin ja palautekyselyiden lähettäminen osallistujille sekä mahdollisen ruokatarjoilun järjestäminen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

  • Koulutuksiin osallistujat
  • Tilaisuuksiin ilmoittautuneet

Rekisterin tietosisältö

Kursseille tai muihin tilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden

  • nimi
  • henkilön edustama organisaatio
  • asema organisaatiossa
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • mahdollinen erityisruokavalio

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela ei luovuta tietoja oman toiminnan ulkopuoliseen käyttöön muuten kuin lainsäädännön edellyttäessä tietojen luovuttamista viranomaisille. Tela ei ole kaupallinen toimija.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Henkilötietoja säilytetään tilaisuuden keston ja jälkihoidon ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos käsittely suoritetaan automaattisesti.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn oman ilmoituksen mukaisesti ja suostumuksella heiltä itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Telan tietoverkko ja laitteisto on suojattu teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuurilla ja salasanasuojauksella. Varmistamme järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

*** *** ***

Tietosuojaseloste päivitetty 3.6.2019