Työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille maksetaan vakuuttajasta riippuen palkkioita hallitustyöskentelyyn osallistumisesta. Asian taustoittamiseksi olemme koonneet tiedot työeläkevakuuttajien hallitusjäsenilleen maksettavista palkkioista. Lisäksi olemme verranneet niitä valtion enemmistöomistamien yhtiöiden, valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden sekä suomalaisten large cap -pörssiyhtiöiden (suuret pörssiyhtiöt, joiden päälistauspaikka on Helsinki) hallitusjäsenilleen maksamiin palkkioihin.

Selvityksen tiedot on kerätty toimijoiden tilinpäätöksistä, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevista selvityksistä sekä palkka- ja palkkioselvityksistä. Valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemistiedot on kerätty pääasiassa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston verkkosivuilta.

Selvitys tehtiin ensimmäisen kerran vuoden 2012 tiedosta, ja se julkaistiin helmikuussa 2014. Tällöin mukana olivat työeläkevakuuttajista vain työeläkeyhtiöt. Vuoden 2013 tiedoista koottuun selvitykseen mukaan tulivat myös muut työeläkevakuuttajat yhtiöiden lisäksi. Tämä selvitys julkaistiin lokakuussa 2014. Molemmat selvitykset löytyvät sivun oikeasta laidasta.

Selvitysten tulokset ovat keskenään verrannollisia.

Tunnuslukujen laskennassa on huomioitu vain ne toimijat, joissa kyseessä olevia palkkioita kulloinkin maksetaan. Osassa selvityksessä mukana olevista toimijoista ei palkkioita makseta. Näiden toimijoiden lukumäärä on kerrottu taulukon alla olevissa viitteissä.

Työeläkeyhtiöt antavat selvityksiä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkoista ja palkkioista niiden toimintaan soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Pörssiyhtiöt ovat velvoitettuja antamaan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään tilinpäätöksen yhteydessä.