Työeläkekorttien myöntämisestä ja niihin liittyviin tiedusteluihin vastaavat työeläkevakuuttajat. Tela ei vastaa työeläkekorttien myöntämisestä tai lähettämisestä.

Huom! Alennuksen myöntäjien listaus on lakkautettu. Suosittelemme kysymään alennuksia aina palveluja ostettaessa. VR, Matkahuolto ja kaupunkien- ja kuntien palvelut myöntävät yhä eläkeläisalennuksen.

Työeläkettä myöntävät työeläkevakuuttajat ovat jo 1980-luvulta lähtien toimittaneet eläkkeensaajalle niin kutsutun työeläkekortin. Kortti toimii todistuksena siitä, että kortin haltijalle on myönnetty lakisääteinen työeläke.

kuva työeläkekortti 2013

Kortin saavat henkilöt, jotka ovat:

  • vanhuus-,
  • työkyvyttömyys-,
  • työura-,
  • työttömyys-
  • tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Korttia sen sijaan eivät voi saada henkilöt, jotka:

  • eivät ole täydellä eläkkeellä (osa-aikaeläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, osatyökyvyttömyyseläke)
  • ovat määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella
  • ovat muulla kuin lakisääteisellä eläkkeellä (vapaaehtoiset lisäeläkkeet, joille voi siirtyä ennen lakisääteisen vanhuuseläkkeen alaikärajaa).

Työeläkekortissa on mainittu henkilön nimi, syntymäaika ja eläkkeen myöntäneen eläkevakuuttajan nimi.

Useat yritykset myöntävät alennuksia työeläkekortin haltijalle; mahdollisia eläkeläisalennuksia kannattaa siis aina tiedustella liikkeissä asioidessa. Eläkeläisalennuksen saa työeläkekorttia näyttämällä, mutta pyydettäessä myös henkilöllisyys on todistettava virallisella henkilökortilla. Näin siitä syystä, että työeläkekortti ei ole kuvallinen.

Jos sinulla on jo työeläkekortti, mutta haluat siitä uudistuneen (vuonna 2013 päivitetyn) version, ota yhteyttä omaan työeläkevakuuttajaasi. Vuoden 2008 jälkeen myönnetyt kortit toimivat myös ulkomailla. Ennen vuotta 2008 myönnetyt kortit ovat edelleen voimassa ja käyttökelpoisia kotimaassa.

Mikäli olet oikeutettu työeläkekorttiin ja et ole sitä vielä saanut, ota yhteyttä omaan työeläkevakuuttajaasi. Työeläkekortti lähetetään yleensä hieman myönteisen työeläkepäätöksen jälkeen. Tela ei vastaa työeläkekorttien myöntämisestä tai lähettämisestä.

Työeläkevakuuttajien yhteystiedot löytyvät kunkin toimijan verkkosivuilta, joihin on linkit sivun vasemmassa laidassa.

Kortti katoaa tai rikkoontuu

Työeläkekortin kadottua tai rikkoonnuttua, ota yhteys omaan työeläkekortin myöntäneeseen työeläkevakuuttajaasi. Tela ei vastaa työeläkekorttien myöntämisestä tai lähettämisestä.