Aamuseminaarissa valotettiin eläkerahojen sijoittamista

02.04.2014

Miten eläkerahat on sijoitettu? Tähän kysymykseen tarjosi vastauksia tämän päiväinen Aamuseminaari, jota olimme järjestämässä yhteistyössä Arvopaperi-lehden kanssa. Seminaarin puhujina oli työeläkevakuuttajien edustajia, jotka käsittelivät puheenvuoroissaan sijoitustoiminnan merkitystä ja käytännön toteutusta. Seminaarin vetäjänä toimi Arvopaperin päätoimittaja Eljas Repo.

Tuotoilla entistä suurempi rooli eläkkeiden rahoituksessa

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes toi omassa puheenvuorossaan esiin eläkkeiden rahoituksessa viime vuonna tapahtuneen käänteen: yksityisalojen työntekijän eläkelain eli TyELin mukaiset eläkemenot olivat ensimmäistä kertaa suuremmat kuin eläkemaksuina kerätyt tulot. Erotus katettiin työeläkesijoitusten tuotoilla. Sijoitustuotot kuitenkin ylittivät selvästi rahastoista otetun eläkkeiden rahoituksen eli osa sijoitustuotoista sijoitettiin edelleen.

Julkaisimme tänään myös tiedotteen Siimeksen puheenvuoroon liittyen,
Telan Siimes: Sijoitusten rooli eläkkeiden rahoituksessa kasvaa

Siimeksen seminaarissa pitämä esitys:
Miten meni työeläkevakuuttajien sijoitusvuosi 2013pdf, 1 MB

Sijoitustoimintaa käytännössä – aktiivista vai passiivista?

Vuoden alussa aloittaneen Työeläkevakuutusyhtiö Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo kävi esityksessään läpi prosessia, jolla kahden työeläkeyhtiön sijoitustoiminta ja strategia yhdistettiin. Hän myös kertoi Elon sijoitustoiminnan periaatteista, ja kuvasi analysoinnin ja ajoituksen merkitystä sijoitustoiminnan tuloksissa. Tehokkaalla analyysitoiminnolla on saatavissa huomattavaa lisäarvoa, kun taas allokaatiomuutosten ajoituksella saatava lisäarvo on pientä.

Aktiivisen ja passiivisen sijoitustoiminnan eroja taas käsitteli Veritaksen sijoitusjohtaja Niina Bergring. Hän vastasi esityksellään kysymykseen siitä, voisiko eläkevarojen hoitaja olla passiivinen sijoittaja. Bergringin mukaan tehokas pääoman allokointi ja toimiva hyvä kapitalismi on mahdollista vain, jos on tarpeeksi suuri määrä aktiivisia sijoittajia. Aktiivisuus on vastuullisuutta, ja vastuullisuus vaatii aktiivisuutta. Eläkevarojen vastuullinen hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska kyseessä on nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien vanhuudenturva.

Eläkekassojen ja säätöiden sijoitustoiminnasta kertoi Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja Pasi Strömberg. Kassat ja säätiöt ovat hänen mukaansa sopivan kokoisia institutionaalisia sijoittajia kotimaisilla pääomamarkkinoilla. Esimerkkinä hän mainitsi Valion Eläkekassan, jolla on suuri painotus kiinteistösijoituksiin, esimerkiksi asuntoihin ja hotelleihin pääkaupunkiseudulla. Vastaava painotus ei välttämättä olisi mahdollista 35 miljardin euron sijoitussalkulla. Eläkekassat ja -säätiöt voivat myös toimia pienemmälläkin vakavaraisuudella hyvin, jos kassan tai säätiön omistavat yritykset ovat valmiita kantamaan riskin. Tämä on niiden yksi eroavaisuus työeläkeyhtiöihin verrattuna.

Tilaisuuden lopuksi puhujien kesken käytiin vielä paneelikeskustelu siitä, pitäisikö eläkesijoittamisen olla passiivista vai aktiivista. Keskustelun lopputuloksena todettiin, että molempia lähestymistapoja tarvitaan. Kukin sijoittaja itse määrittelee oman sijoittamisensa aktiivisuuden tai passiivisuuden tason.