Alternative Investment Manager Fund –direktiivi aktiivisen seurannan alla

09.11.2012

AIFM – direktiivi (Alternative Investment Fund Managers Directive) on direktiivihanke, jolla pyritään sääntelemään niin sanottujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen managereita sekä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Direktiivin tarkoittamia managereita ovat mm.

  • hedge- eli vipurahastoja sekä
  • pääoma- ja kiinteistöpääomarahastoja hallinnoivat managerit.

Direktiivin säätämisestä päätettiin finanssikriisin jälkeen ja sen päätavoitteita ovat rahoitusmarkkinoiden vakauden lisääminen sekä ennestään sääntelemättömien toimijoiden tuominen sääntelyn piiriin. Direktiivin määräykset sisältävät runsaasti uusia velvoitteita sekä tehtäviä managereille, mm. toimiluvan hakeminen, taloudellinen raportointi, säilytysyhteisön käyttö, varainhoidon järjestäminen, riskienhallinta ja intressikonfliktien selvittäminen. Lisäksi direktiivi sisältää säännöksiä EU:n ulkopuolisten managereiden ja rahastojen markkinoinnista.

Olemme tuoneet työeläkelaitosten sekä eläkesäätiöiden ja –kassojen näkemyksiä lainvalmistelijoiden tietoon ja käymme direktiivin implementoinnista aktiivista keskustelua yhdessä lainvalmistelijoiden sekä muiden alan toimijoiden kanssa.
On tärkeää, että direktiivin määräysten implementoinnissa lakiin huomioidaan sijoitustoiminnan näkökulmat, sekä ettei sijoitustoiminnan maantieteellistä hajautusta rajoitettaisi Unionin alueen ulkopuolelta.

Lisäksi on erityisen tärkeää, ettei start up – sekä venture capital - pääomarahastojen toimintaa rajoiteta tai vaikeuteta liikaa. Työllisyyden ja talouskasvun kannalta on tärkeää, että Suomessa on elinvoimaiset ja toimivat start up – markkinat. On edelleen tärkeää, että koska osa EU:n alueella toimivista hedge – rahastoista toimii niis sanotun UCITS-sääntelyn piirissä, ei AIFMD:n ja UCITS-säännöstön välille synny liiallisessa määrin päällekkäistä tai ristikkäistä sääntelyä. AIFMD:n määräysten on tarkoitus astua jäsenmaissa lakeina voimaan 22.7.2013.

Lisätietoja asiasta antaa lakimiehemme Ilkka Holmström, p. 050 441 1792, ilkka.holmstrom(at)tela.fi.

Antamamme lausunto asiasta:

Alternative Investment Manager Fund Directivepdf, 4 MB