Annoimme lausunnon kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman valmistelusta

22.05.2014

Olimme eilen keskiviikkona kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kokouksessa. Keskustelun aiheena oli valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta sekä valtioneuvoston kirjelmä kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman valmistelusta. Näistä jälkimmäinen sivuaa myös työeläkevakuuttajien toimintakenttää. Edustajanamme kuulemisessa oli lakimiehemme Ilkka Geitlin.

Kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman tarkoitus on koota yhteen toimenpiteitä, joiden avulla kansainväliseen verojen välttämiseen ja veronkiertoon voidaan puuttua. Suomalaisilla työeläkevakuuttajilla on arvioilta noin 30-40 miljardin euron edestä sijoituksia niin sanotun matalan verotuksen maissa. Noin kolme neljäsosaa näistä kohdistuu EU:n jäsenmaissa rekisteröityihin rahastoihin. Näiden rahastojen kotipaikkana oleva valtio ei verota itse rahastoa, vaan rahastojen saamia tuottoja verotetaan lopullisten sijoituskohteiden kotimaiden säännösten mukaisesti.

- Työeläkevakuuttajamme eivät kierrä veroja, vaan maksavat veronsa Suomeen. Eläkejärjestelmämme rahoittamisen näkökulmasta on olennaista, että sijoitustuotoista ei makseta moninkertaisesti veroja, Geitlin huomauttaa.

Työeläkeala vastustaa veronkiertoa ja laitonta toimintaa. Suomalaiset työeläkevakuuttajat ovat kansainvälisessä vertailussa pieniä, yksittäisiä sijoittajia, jotka eivät voi vaikuttaa eri maiden verolakeihin tai kansainvälisten varainhoitajien rahastorakenteisiin.

- Työeläkevakuuttajat haluavat kantaa yhteiskuntavastuunsa ja kehittää toimintaansa. Verotuksen vastuullisuuteen liittyviä ongelmia tulee kuitenkin ensisijaisesti ratkoa kansainvälisen politiikan keinoin, Geitlin toteaa.

-Rohkaisevia askeleita tällä polulla onkin otettu muun muassa Yhdysvaltain FATCA-säännöstön ja OECD:n sekä EU-komission neuvotteluissa kansainvälisen tietojenvaihdon standardoimiseksi, Geitlin jatkaa.

Verojaostolle jättämämme lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan Lausunnot-kanavassamme.