Annoimme lausunnon luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistäjien sosiaaliturvatyöryhmän raportista

07.01.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön (”STM”) asettaman työryhmän raporttiin, jossa kartoitettiin luovien alojen sekä itsensä työllistävien sosiaaliturvaa. Otimme kantaa ainoastaan työeläkevakuuttamista koskeviin seikkoihin.

Työryhmän tavoite on hyvä. On aiheellista selvittää, kuinka kaikki työtä tekevät yrittäjä-/työntekijäryhmät saataisiin kattavasti eläketurvan piiriin huolimatta siitä, millaisissa suhteissa työtä tehdään. Raportissa esitetyt muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa epäselviä tilanteita eläkevakuutustoimintaan, sillä nykyinen jako eläkevakuutuslajien YEL (yrittäjän eläkelaki) - TyEL (työntekijän eläkelaki) välillä on selkeä. Esityksen kustannusvaikutuksista eläkevakuutuslaitosten toimintaan olisi myös hyvä tehdä laajempi selvitys.

Antamamme lausunto kokonaisuudessaan:

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistäjien sosiaaliturvatyöryhmän raporttipdf, 137 kB

Kyseinen raportti on luettavissa STM:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa, puh 050 386 3339, nikolas.elomaa(at)tela.fi
Lakimies Ilkka Geitlin, puh 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi