Annoimme lausunnon tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksestä sekä yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevista muutosehdotuksista

08.05.2012

Annoimme 7.5. Eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevista EU - oikeudellisista muutosehdotuksista (KOM [2011] 778 lopullinen ja KOM [2011] 779 lopullinen). Ehdotukset käsittelevät direktiivin 2006/46/EY muuttamista sekä uuden asetuksen säätämistä (asetus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista).

Mielestämme monet esityksissä ehdotetut uudistukset ovat tarkoituksenmukaisia, vaikkakin implementoinnissa tulee tarkastella sitä, toteutuuko Suomessa jo nykyisellään mm. tilintarkastusyhteisöjen kilpailutus sekä valvonta. Lisäksi pidämme hyvänä ratkaisuna sitä, että työeläkelaitoksia ei sisällytetä yleisen edun kannalta tärkeiden yhteisöjen (ns. public interest entity, PIE - yhteisö) joukkoon, koska asia on tarkoituksenmukaisinta ratkaista kansallisista lähtökohdista käsin ja kansallisella sääntelyllä.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Tilintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevat muutosehdotukset