Annoimme lausunnon työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta

27.04.2012

Annoimme tänään Finanssivalvonnalle lausunnon kannanottoluonnokseen koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa. Mielestämme kannanottoluonnoksessa on kiinnitetty huomiota työeläkejärjestelmän kannalta tärkeisiin teemoihin.

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon ja riskienhallinnan tulee olla korkealla tasolla ja läpinäkyvyyden riittävää, jotta luottamus työeläkejärjestelmään ja hajautettuun toimeenpanomalliin säilyy. Mahdolliset uudet velvoitteet on kuitenkin asetettava lainsäädännöllä, ei valvonnan ohjeilla. Valvonnan lähtökohtana tulee olla se, että työeläkevakuutusyhtiöt ovat lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanijoita, eivät sijoitusrahastoja.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallintopdf, 208 kB