Asiantuntijaraportti arvioi eläkejärjestelmän tilaa ja uudistusvaihtoehtoja

31.10.2013

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Jukka Pekkarisen asiantuntijatyöryhmä julkisti tänään raporttinsa eläkejärjestelmän uudistamiseen liittyvistä vaihtoehdoista. Raportissa tarkastellaan Suomen eläkejärjestelmän sopeutumista eliniän kasvuun ja se on osa työmarkkinajärjestöjen vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelua.

- Asiantuntijaryhmän raportissa käsitellään eläkejärjestelmän nykytilaa monesta näkökulmasta ja analysoidaan eläkejärjestelmän vaikutuksia työmarkkinoilla ja julkisessa taloudessa. Myös eräiden uudistusvaihtoehtojen vaikutuksia hahmotellaan. Raportti on eräänlainen käsikirja eläkejärjestelmän perusasioista uudistusten valmistelijoille ja muillekin asiasta kiinnostuneille, kertoo analyysitoimintojen johtajamme Reijo Vanne.

Raportin mukaan tähän mennessä tehdyt uudistukset eivät vielä riitä vuodelle 2025 asetetun eläkkeellesiirtymisiän tavoitteen saavuttamiseksi. Eläkkeelle siirtymisiän odote jäisi työryhmän mukaan noin vuoden alhaisemmaksi kuin tavoitteeksi asetettu 62,4 vuotta, jos uusia toimenpiteitä ei tehtäisi.

Tavoitteen saavuttaminen puolestaan hillitsisi eläkemaksujen nousupainetta ja pienentäisi julkisen talouden kestävyysvajetta. Työurien pituus vaikuttaa koko julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Mitä varhaisempi on työstä poistumisikä, sitä pienempiä ovat kokonaistuotannon taso ja verokertymä. Liian lyhyet työurat lisäävät myös eläkeläisten pienituloisuutta.

Keinojen vaikutuksista

Eläkejärjestelmä voi sopeutua eliniän pidentymiseen korottamalla maksuja, heikentämällä eläkkeitä, muuttamalla työssä- ja eläkkeelläoloajan suhdetta tai näitä keinoja yhdistämällä. Raportissa on selvitetty keinojen vaikutuksia eläkkeiden riittävyyden, eläkkeiden kohdentumisen, eläkkeiden rahoituksen, työllisyyden ja julkisen talouden kestävyysvajeen näkökulmasta.

Raportin mukaan pitenevään elinikään voidaan sopeutua monipuolisimmin eläkkeiden tasoa, eläkeikää ja eläkevakuutusmaksuja yhdistelmänä säätäen. Keinojen vaikutus vaihtelee sen mukaan, miten niitä painotetaan.

Taustaraportissa on kuvattu eläketurvan nykyinen tilanne ja uudistustarpeet. Erityisesti on arvioitu vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutusta ja lisätoimien tarpeellisuutta sen turvaamiseksi, että eläkejärjestelmä pysyy taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävänä.

Raportti on luettavissa Eläketurvakeskuksen julkaisuista: Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen: eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti