Avoin valuuttapositio kuvaa sijoitussalkun mahdollisia riskejä

25.04.2017

Julkaisemme verkkosivuillamme jatkossa uutena tietona työeläkevakuuttajien avoimen valuuttaposition. Tieto ilmoitetaan prosentteina sijoitusten markkina-arvosta osana työeläkevakuuttajien omia osavuosiraportteja, joiden perusteella kokoamme tiedot myös Telan verkkosivuille osaksi sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositietoja.

- Avoimen valuuttaposition luvuilla on tarkoitus avata entistä enemmän työeläkevakuuttajien sijoitussalkkujen riskejä, erityisesti valuuttariskin osalta. Aikaisemmin vastaavia lukuja ei ole raportoitu, kertoo analyytikkomme Peter Halonen.

Avoimen valuuttaposition merkitystä on helpoin havainnollistaa esimerkin avulla: jos avoin valuuttapositio vieraissa valuutoissa (muissa kuin euroissa) on esimerkiksi 10 prosenttia koko sijoitussalkun markkina-arvosta, on kaikista sijoituksista tällöin 10 prosenttia sellaisia, joita ei ole suojattu johdannaisilla ja jotka siten altistuvat valuuttakurssien mahdollisille muutoksille.

- Mitä isompi avoin valuuttapositio on, sitä suuremmat riskit sijoituksiin liittyy valuutan arvon laskiessa. Toisaalta ulkomaan valuutan arvon noustessa suhteessa euroon nousee sijoituksenkin arvo valuuttakomponentin osalta valuutan arvonmuutoksen verran. Avoin valuuttakurssi voi siis joko toimia positiivisessa tai negatiivisessa mielessä, Halonen selventää.

- Valuuttariskiä voi havainnollistaa myös esimerkillä, jossa sijoittaja tekisi USA:han täysin suojaamattoman pankkitalletuksen, jolle luvattaisiin prosentin korko vuodessa. Mikäli dollarin arvo heikentyisi, vaikka kahdella prosentilla suhteessa euroon, olisi sijoittajan saama tuotto yksi prosenttia vähennettynä kahden prosentin valuuttariskillä. Kokonaistuotoksi muodostuisi tällöin -1. Valuutan arvon noustessa tilanne olisikin päinvastainen, ja kokonaistuotoksi muodostuisi +3 prosenttia, Halonen havainnollistaa.

- Vastaavasti jos sijoittaja haluaisi edellä mainitussa tilanteessa muuttaa sijoituksensa takaisin euroiksi, saisi hän takaisin vähemmän kuin alun perin on sijoittanut. Tämä johtuisi dollarin arvon heikentymisestä. Näitä valuuttakursseista aiheutuvia muutoksia kokonaisutuotossa halutaan hallita ja pienentää valuuttajohdannaisilla, Halonen jatkaa.

Avoimen valuuttaposition kertominen lisää työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan avoimuutta. Tiedot kerrotaan samoilta seitsemältä suurimmalta työeläkevakuuttajalta, joiden osalta julkaisemme myös sijoitusjakauman ja tuottojen tietoja vuosineljänneksittäin.

Avoimen valuuttaposition tiedot löytyvät vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme kohdasta Avoin valuuttapositio. Tarkempi ohjeistus avoimen valuuttaposition laskennasta löytyy ohjeesta tuottoriskitaulukon laadintaan.