Ehdotus: Tiedot Työeläkevakuuttamisen hoidosta Yritystietojärjestelmästä

19.12.2018

Olimme mukana valmistelemassa selvitystä, jonka tarkoituksena on yritysten julkisten velvoitteiden hoidon läpinäkyvyyttä. Harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi selvityksen Velvoitteiden hoitamista kuvaavien tietojen julkaiseminen YTJ-käyttöliittymässä 18.12.2018.

Selvitys sisältää ehdotuksen Yritystietojärjestelmään (YTJ) tulevasta palvelusta. YTJ:ssä näkyisivät seuraavat asiat yrityksen velvoitteiden hoidosta

  • Verovelka
  • Tullivelka
  • Työeläkevakuuttaminen
  • Tapaturmavakuuttaminen sekä
  • Työttömyysvakuuttaminen

Selvityksessä on otettu kantaa tietosisällöstä ja teknisestä toteutusarkkitehtuurista sekä arvion toteutuskustannuksista ja lainsäädännön muutostarpeista.

Ehdotus toisi toteutuessaan merkittävän parannuksen yleiseen tietoisuuteen yritysten velvoitteiden hoidosta sekä lisäisi huomattavasti velvoitteiden hoidon läpinäkyvyyttä.

Työeläkeala osallistuu harmaan talouden torjuntaan valvomalla, että työnantajat ja yrittäjät ottavat työeläkevakuutuksen. Se on tärkeää, jotta sekä työntekijät että yrittäjät saavat heille lain mukaan kuuluvan eläketurvan. Vakuuttamisen valvonta tukee työeläkevakuuttajien vakuutusten hoitoa ja vakuutusmaksujen perintää ja siten osaltaan turvaa työeläkejärjestelmän rahoituspohjaa.

Selvityksen tehneeseen työryhmään osallistuivat meidän lisäksi ministeriöistä (valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä oikeusministeriö), viranomaisista ja lakisääteistä tehtävää hoitavista (Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, Ulosotto, Tulli, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, Työttömyysvakuutusrahasto ja Oikeusrekisterikeskus).

Selvitys: Velvoitteiden hoitamista kuvaavien tietojen julkaiseminen YTJ-käyttöliittymässä