Ehdotus vuokra-asuntojen lyhyestä korkotuesta kannatettava

21.08.2014

Asuntopula vaivaa monia kuntia Suomessa. Etenkin vuokra-asunnoille olisi tarvetta nykyistä enemmän. Tähän liittyen ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen laista vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta. Esityksen tarkoituksena on monipuolistaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja luoda edellytyksiä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisääntymiselle suurissa kasvukeskuksissa.

- Vuokra-asuntotuotannon lisääminen etenkin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on tärkeä tavoite. Asuntopula hidastaa talouskasvua ja luo asymmetrioita Suomen kotimarkkinoille työpaikkojen tarjonnan ja kysynnän välillä. Näistä syistä lakiehdotus on mielestämme kannatettava, kertoo lakimiehemme Ilkka Geitlin.

Ehdotetun lain nojalla olisi mahdollista myöntää valtion varoista korkotukea ja valtion takaus vuokra-asuntojen rakentamista varten otetuille lainoille. Rakennettaviin asuntoihin liittyisi tiettyjä rajoituksia, kuten se että asunnoista perittävät vuokrat määriteltäisiin omakustannusperiaatteella, asukkaat valittaisiin sosiaalisin perustein ja asuntojen luovutusta säänneltäisiin.

Rajoitusten kestoaika olisi kuitenkin puolet lyhyempi kuin nykyisessä korkotukijärjestelmässä eli 20 vuotta.

- Rajoitusajan puolittaminen on hyvä asia. Rajoitusaikoja tulisi kuitenkin harkita laskettavaksi vielä tätä lyhyemmiksi, esimeriksi 5-10 vuoden pituisiksi. Lyhyemmät rahoitusajat mahdollistaisivat sijoittajalle, kuten esimerkiksi työeläkevakuuttajalle, myös valinnanvapauden sijoituksen jatkokäsittelyn suhteen, jota ajatellen 20 vuoden ajanjakso on pitkä, Geitlin toteaa.

- Niin sanottu välimallin korkotuki, joka oli käytössä vuosina 2009 ja 2010, oli onnistunut rakenne muun muassa siksi, että mallissa ei ollut asukasvalinnan ja vuokranmääräytymisen sääntelyä, Geitlin jatkaa.

Olemme toimittaneet ympäristöministeriölle oheisen lausuntomme liittyen luonnokseen hallituksen esityksestä vuokra-asuntojen lyhyestä korkotuesta:

Vuokra-asuntojen lyhyt korkotukipdf, 217 kB

Lisätietoja:

Lakimies Ilkka Geitlin, puh 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi