Eläkeasiat nousevat esille myös EU:ssa

06.10.2014

Järjestimme viime tiistaina Brysselissä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa suomalaisille europarlamentaarikoille suunnatun seminaarin maamme eläkejärjestelmästä EU:ssa. Puhujina seminaarissa olivat toimitusjohtamme Suvi-Anne Siimes Telasta, työura- ja eläkeasioiden päällikkö Kaija Kallinen SAK:sta sekä asiantuntija Eeva Kolehmainen EK:sta. Mukana asiantuntijoina olivat myös sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puura STTK:sta, lakimies Jarmo Pätäri Akavasta. Telasta mukana olivat myös sidosryhmäjohtaja Markku J Jääskeläinen sekä erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen.

Seminaarissa korostuivat suomalaisen työeläkejärjestelmän erityispiirteet, jotka ovat usein varsin vaikeasti ymmärrettäviä maamme rajojen ulkopuolella. Suomessa asioista sovitaan kolmikannassa, mutta järjestelmä on lakisääteinen. Sen erikoisuuksiin kuuluu osittainen rahastointi, jota ei ole totuttu liittämään ensimmäisen pilarin sosiaaliturvaan. Yksi erovaisuuksista on se, että lakisääteinen työeläketurva kuuluu Suomessa kaikille työntekijöille ja yrittäjille. Se on varsin kattava ja eläke alkaa kertyä heti työsuhteen alettua. Se joustaa ihmisten työuran mukaan sallien työvoiman liikkumisen. Eläkejärjestelmämme on myös varsin kestävällä pohjalla, erityisesti vastikään solmitun uuden eläkesopimuksen jälkeen, mikä astuu voimaan vuoden 2017 alussa.

Euroopan Unionin kiinnostus eläkejärjestelmiin liittyy talouskoordinaation lisääntymiseen. Useimmissa maissa eläkkeet rasittavat valtiontaloutta ja niillä on näin suuri rooli finanssipolitiikassa. Myös Suomessa eläkevarat lasketaan osaksi julkista taloutta. Meillä eläkevarat ovat kuitenkin tällä hetkellä ehkä kestävin osa sitä.

- Europarlamentaarikot korostivat yhteydenpidon tarvetta. Asioiden kirjo on laaja eivätkä asiat Brysselissäkään tule aina ennalta arvattavalla tavalla. On syytä molemminpuoliseen valppauteen ja yhteydenpitoon, kertoi sidoryhmäjohtajamme Markku J Jääskeläinen.

Lisätietoja aiheesta:

EU ja työeläkejärjestelmä