Eläkeiän muutokset vaikuttavat eläköitymispäätökseen enemmän kuin kannustinmuutokset

24.10.2019

Eläkeuudistusten keskeinen tavoite on pidentää työuria. Eläkeuudistuksissa on pyritty pidentämään työuria nostamalla eläkeikää, rakentamalla työurien jatkamiseen liittyviä taloudellisia kannustimia ja erilaisia joustavia osa-aikaeläkejärjestelyjä.

Todellisuudessa eläköitymispäätöksiin vaikuttaa eniten lakisääteinen eläkeikä. Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa eläkeiän muutokset vaikuttivat selvästi enemmän kuin muutokset taloudellisissa kannustimissa. Tämä käy ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Työeläkevakuuttajat Telan tutkimusraportista.

– Tutkimus osoittaa, että lakisääteisen eläkeiän muutoksilla on selvästi suurempi vaikutus eläköitymispäätöksiin kuin realistisilla taloudellisten kannustimien muutoksilla. Eläkeiän muutos lisäsi työeläkkeelle eläköitymistä noin 40 prosenttiyksikköä vanhuuseläkkeen alarajassa, kertoo tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen. Vanhuuseläkkeen alaraja laski vuoden 2005 uudistuksessa 65:stä 63 ikävuoteen.

Lue lisää tiedotteestamme: Tutkimus: Eläkeiän muutokset vaikuttavat eläköitymispäätökseen enemmän kuin kannustinmuutokset