Eläkejärjestelmän kestävyys ja eläkeuudistuksen merkitys kiinnostivat kansanedustajaehdokkaita

12.02.2015

Sata kansanedustajaehdokasta yli puoluerajojen saapui Eläketori-tilaisuuksiimme kuulemaan vastauksia heitä kiinnostaviin eläkekysymyksiin. Järjestimme tilaisuuksia yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla tämän ja viime viikon aikana.

Osallistujilla oli mahdollisuus esittää meille etukäteen työeläkkeisiin liittyviä kysymyksiä, joihin he toivoivat saavansa vastauksen. Kysymyksiä kertyi kaikkiaan lähes kolmesataa, tosin samat teemat toistuivat useissa kysymyksissä.

- Yleisimmät kysymysten aiheet koskivat työeläkejärjestelmän kestävyyttä, eläkeuudistuksen merkitystä, työeläkevarojen sijoittamista sekä sijoitustoiminnan eettistä sääntelyä. Myös eläkekatto, sen merkitys ja vaikutukset sekä työeläkeindeksi olivat useimmiten kysyttyjen kysymysten joukossa. Näistä teemoista käytiin myös keskustelua itse tilaisuuksissa, kertoo koulutuspäällikkömme Kirsi Siltanen.

- Kysymysten määrä ja kirjo kertovat siitä, että eläkeasiat kiinnostavat kansanedustajaehdokkaita. Tarjoamallemme tiedolle oli selkeästi tarvetta, Siltanen jatkaa.

Eläketorit saivatkin kiitosta osallistujilta: saatu tieto koettiin hyödylliseksi ja omaa vaalityötä sekä mahdollista kansanedustajan tehtävää palvelevaksi. Eläketori oli avoinna Helsingissä, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa.

Lisätietoja:

Uutisemme 4.2.2015: Kansanedustajaehdokkaat eläketorilla

Eläketori-tilaisuuksissa käytiin läpi työeläkejärjestelmän perusteita oheisen esityksen mukaisesti: