Eläkekassa Viabek haettiin konkurssiin

23.01.2018

Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabek on haettu konkurssiin. Eläkekassa on ollut selvitystilassa joulukuusta 2011 alkaen, kun eläkekassan varat eivät enää riittäneet kattamaan tulevien eläkkeiden varalle tarvittavaa vastuuvelkaa. Taustalla oli Viabekin sijoitusten arvostuksessa tapahtunut muutos, jonka myötä Viabekin vakavaraisuuspääomavaatimus ei enää täyttynyt.

Konkurssihakemuksen toimitti Helsingin käräjäoikeudelle selvitystilaa hoitanut selvitysmies. Viabekille tullaan nimeämään käräjäoikeudessa pesänhoitaja, joka hoitaa konkurssipesään liittyviä käytännön asioita eteenpäin.

Lainsäädännössä kehittämistarpeita

Yksityiskohdat käytännön toimenpiteiden hoitamiseksi ovat vielä selvityksen alla, sillä lainsäädännössä ei ole tarkemmin kuvattuna sitä, mitä konkurssiyhteisvastuun toteutuminen käytännössä hoidetaan konkurssissa.

Maksussa olevat eläkkeet ja työntekijöiden ansaitsemat eläke-etuudet on kuitenkin konkurssista huolimatta turvattu, sillä työntekijöiden eläkelakiin on kirjattu työeläkevakuuttajien konkurssiyhteisvastuu. Sen perusteella muut toimijat huolehtivat eläkkeistä ja etuuksista, jos yksi joutuu konkurssiin.

- Työeläkeala toivoo, että työeläkevakuuttajia koskeva lainsäädäntö sekä muu sääntely olisi kaikilta osin ajantasaista ja riittävää niin, että viranomaisilla on sääntelyn turvin riittävät toimivaltuudet huonossa taloudellisessa tilassa olevan työeläkevakuuttajan asian selvittämiseen, sanoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

- Esimerkiksi työeläkevakuuttajien vakavaraisuussääntöjen kehittäminen on jo vienyt sääntelyä tähän suuntaan. Selvitystilaan, saati konkurssiin ajautuminen ei ole toivottava vaihtoehto kenenkään toimijan kannalta.

Siimeksen mukaan Viabekin konkurssilla ei ole vaikutusta työeläkemaksuun, työeläkkeen euromäärään, karttumaan, eläkeikään tai eläkeoikeuteen.

Lisätietoja: Kysymyksiä ja vastauksia liikennepalvelualojen eläkekassa Viabekin selvitystilasta ja eläkevastuiden siirrosta