Eläkepoliittinen puheenvuoromme TEAM-liiton kevätvaltuustossa

15.05.2012

Osallistuimme viime viikolla TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton kevätvaltuuston kokoukseen, jossa pidimme eläkepoliittisen puheenvuoron. Edustajamme kevätvaltuustossa oli toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Puheenvuorossa käytiin läpi suomalaisen työeläkejärjestelmän erityispiirteitä ja tulevaisuuden haasteita.

Yksi järjestelmämme erityispiirteistä on sen kolmikantainen valmistelumenettely sekä työmarkkinaosapuolien vahva rooli työeläkevakuuttajien hallinnossa. Tämä johtuu siitä, että työeläkkeiden maksajia ovat niin työnantajat kuin työntekijätkin. Ammattiliittojen on hyvä muistaa tehtävän tärkeys antaessaan keskusjärjestöille mandaatin asian hoitamiseksi.

Työura- ja eläkeratkaisuja tarvitaan jatkossakin

Puheenvuorossamme perustelimme myös, miksi työura- ja eläkeratkaisuja tarvitaan jatkossakin. Yksi peruste on taata siten julkisen talouden kestävyys: pidemmät työurat tarkoittavat lisää verotuloja niin kunnille kuin valtiollekin.

Työurien pidennys vaikuttaa myös yksilötasolla turvaten työeläkkeiden riittävän tason. Työeläke karttuu työstä, joten jokainen työvuosi ja ansaittu euro kasvattaa työeläkkeen määrää. Lisäksi työurien pidentyminen edesauttaa työeläkejärjestelmän kestävyyttä työeläkemaksujen ja -etuuksien tasapainottumisen myötä.

Kestävän työeläkejärjestelmän osatekijät

Muistutimme valtuuston jäseniä myös kestävän työeläkejärjestelmän osatekijöistä, joita ovat eläke-etuudet, eläkemaksut ja sijoitustuotot. Eläkemaksut tulee saattaa riittävälle tasolle, jotta eläke-etuudet voidaan taata myös tuleville sukupolville. Sijoitustoiminnan onnistuminen on oleellista maksutason kannalta, ja rahastointia jatkamalla eläkemaksut jäävät pysyvästi alemmiksi.