Eläkesäätiö- ja kassalain kokonaisuudistuksen toteuttaminen tärkeää

09.02.2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävä työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työryhmä ehdottaa kyseisiin lakeihin kokonaisuudistusta, jonka tavoitteena on nykyistä kattavampi, selkeämpi, ymmärrettävämpi ja ajantasaisempi lainsäädäntö.

- Pidämme kokonaisuudistuksen toteuttamista tärkeänä, jotta vanhentunut ja hajanainen lainsäädäntö kootaan sen myötä selkeiksi kokonaisuuksiksi. Samalla lainsäädäntö selkeytetään niin sisällön kuin luettavuudenkin kannalta, toteaa edunvalvontajohtajamme Nikolas Elomaa.

Uudistus on mielestämme tärkeää eläkesäätiöiden ja kassojen toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä ylipäätään eläketurvan hajautetun toimeenpanon kannalta.

- Tämä tukee osaltaan työnantajien valinnanvaraa eläketurvan järjestämisen kannalta, huomioiden samalla vakuutettujen etujen turvaamisen, Elomaa huomauttaa.

Selvitystila- ja konkurssilainsäädännön uudistaminen aloitettava

Tämän eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävän työryhmän yhteydessä ei ollut mahdollista käydä läpi säätiöitä ja kassoja samoin kuin yhtiöitäkin koskevaa selvitystila- ja konkurssilainsäädäntöä. Kyse on laajasta ja koko eläkejärjestelmää koskevan insolvenssisäännöstön uudistamisesta.

- Oikeudellinen tila on monin paikoin epäselvä, ja se vaatii pikaisia toimenpiteitä. Pidämme välttämättömänä, että selvitystila- ja konkurssilainsäädännön uudistaminen alkaa mahdollisimman pian, Elomaa sanoo.

Lisätietoja:

Täydentävä lausumamme työryhmän työhönpdf, 150 kB

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Työryhmältä ehdotus uudeksi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaiksi