Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaista meneillään kokonaisuudistus

04.04.2013

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta. Kokonaisuudistus on osa hallitusohjelmassa mainittua työeläkealan kilpailun edistämistä. Uudistuksen tarkoituksena on tukea työeläkejärjestelmän toimeenpanon hajautusta sekä varmistaa, että työnantajilla on eläketurvan järjestämiseen toimiva vaihtoehto.

Pidämme tärkeänä työeläkejärjestelmän hajautetun toimeenpanon vahvistamista, sillä se tukee riskien hajauttamista sekä työeläkevarojen käyttöä jatkossakin työeläketurvan hoitoon. Lisäksi uudistuksessa on tärkeätä varmistaa, että työeläkevaroja ei siirry työeläkejärjestelmän ulkopuolelle. Kokonaisuudistuksen toisena lähtökohtana tulee olla eri eläkelaitosten erityisluonteen määrittely.

Antamamme lausunto asiasta:
Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta