Eläkesijoitusten vuosituotto 4,2 prosenttia vajaan 20 vuoden aikana

19.03.2015

Työeläkevarojen keskimääräinen vuotuinen reaalituotto, eli tuotto inflaatio huomioiden, on viimeisen vajaan parinkymmenen vuoden ajalta ollut 4,2 prosenttia.

Eläkesijoitusten onnistumisen arvioinnissa valittu aikaväli vaikuttaa paljon, sanoo johtajamme Reijo Vanne.

- Vuoden 2008 maailmaanlaajuisen rahoitusmarkkinakriisin aikana tuotot notkahtivat kaikilla sijoittajilla. Tämä vaikuttaa edelleen tarkastelussa, mutta mitä pidempi on tarkastelujakso, sitä vähemmän yksittäinen heilahdus suuntaan tai toiseen vaikuttaa, Vanne korostaa.

Vanne muistuttaa, että koko työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta yksittäistä vuotta suurempi merkitys on pitkän aikavälin kehityksellä.

- Työeläkejärjestelmässä kvartaali on 25 vuotta. Sijoitusten markkina-arvojen muutosten vaikutukset tasaantuvat vuosien ja vuosikymmenien aikana; tärkeintä on keskimääräinen suunta, Vanne huomauttaa.

Työeläkeyhtiöiden ja muiden eläkesijoittajien hankkimat vuotuiset reaalituotot ovat ylittäneet 4 prosenttia, jos tarkastellaan pitkillä aikaväleillä 1990-luvun lopulta alkaen tai lyhyillä aikaväleillä, jotka alkavat vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2008 tapahtunut markkina-arvojen aleneminen laimenee hyvin pitkillä aikaväleillä, eikä ole toisaalta enää mukana muutaman vuoden mittaisilla jaksoilla.

Parhaiten viime vuosina ovat tuottaneet osakkeet ja osaketyyppiset sijoitukset, erityisesti noteeraamattomat osakkeet ovat tuottaneet hyvin. Korkosijoitukset ovat viime vuodet tuottaneet tasaisesti, ylittäen hieman inflaation. Myös kiinteistösijoitukset ovat tuoneet tasaista tuottoa.

Lisää tietoa pitkän aikavälin tuotoista löytyy sivuiltamme Aikasarjakuvia työeläkevaroista ja Sijoituslajikohtaiset pitkän aikavälin tuotot.