Eläketalous-kirjan uusi painos huomioi myös eläkeuudistuksen

23.09.2016

Eläketalous-kirja tarjoaa monipuolisen kuvauksen eläkejärjestelmien perusteista, Suomen järjestelmästä ja sen toiminnasta sekä keskustelua eläkejärjestelmän kestävyydestä. Alun perin kolme vuotta sitten ilmestyneestä teoksesta on nyt julkaistu toinen panos, jossa on huomioitu myös ensi vuonna voimaan tulevan eläkeuudistuksen tuomat muutokset etuuksien karttumiseen ja maksujen määräytymiseen. Lisäksi uuteen painokseen on lisätty luku eläkeläisten toimeentulosta, ja myös muita kirjan lukuja on muokattu ja ajantasaistettu.

Johtava ekonomistimme Reijo Vanne on kirjoittanut kirjaan Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän pääpiirteitä käsittelevän luvun. Vanne käsittelee työ- ja kansaneläkevakuutusten kattavuutta ja etuuksia sekä rahoitusta kansalaisen näkökulmasta.

Kirjan muissa luvuissa käsitellään muun muassa väestöä, kansantaloutta ja ikääntymiseen varautumista, eläkevarojen sijoittamista sekä eläkejärjestelmän kestävyyttä.

Vanteen lisäksi kirjan kirjoittajissa on laaja joukko muita työeläkealalla työskenteleviä asiantuntijoita. Kirjan toimittajina ovat Eläketurvakeskuksen asiantuntijat Risto Vaittinen ja Sanna Tenhunen.

Eläketalous- kirjan on kustantanut Finva. Kirja on myös tilattavissa Finvan verkkosivujen kautta.

Finva: Eläketalous-kirjan esittely & tilaus