Eläkeuudistuksen voimaantulo askarrutti Tampereen työeläkekoulussa

28.09.2015

Alueellinen työeläkekoulukiertueemme vieraili viime torstaina Tampereella. Syksyn kolmas tilaisuus keräsi tuvan täyteen, kun paikalle saapui sadan hengen yleisö koostuen eri ammattiliittojen edustajista. Kiinnostus eläkeuudistusta kohtaan oli erittäin suurta myös Tampereella.

Illan asiantuntija-alustuksista vastasivat erityisasiantuntija Janne Pelkonen Telasta, johtaja Pekka Piispanen Akavasta sekä tiedottaja Taina Hedman Eläketurvakeskuksesta. Alustukset noudattivat samaa kaavaa kuin aiemmatkin työeläkekoulut. Pelkonen kävi läpi työeläkejärjestelmän perusteet, rahoituksen ja sijoitustoiminnan. Piispanen kertoi työmarkkinajärjestöjen roolista eläkepolitiikan päätöksenteossa ja viimesyksyisen eläkeuudistuksen valmistelusta, Hedman puolestaan esitteli eläkeuudistuksen tuomia muutoksia eläkejärjestelmään.

Oma eläketurva kiinnosti kuulijoita

Eläkeuudistus herätti yleisössä runsaasti kysymyksiä. Uudistusten voimaantulo hieman hämmensi kuulijoita, sillä muutokset astuvat voimaan vähitellen ja osa siirtymäkausien jälkeen. Uudet eläkemuodot, työuraeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke herättivät myös kysymyksiä, kuten myös tavoite-eläkeikä, joka jatkossa määritellään jokaiselle ikäluokalle. Tavoite-eläkeikä tarkoittaa sitä ikää, jolloin eläkkeen saa sen suuruisena kuin sitä on karttunut ilman elinaikakertoimen aiheuttamaan vähennystä.

Myös eläkeneuvottelujen kulku kiinnosti kuulijoita. Piispasen kertomat omat kokemukset neuvottelupöydästä olivatkin erittäin mielenkiintoisia.

Vielä viisi työeläkekoulua edessä, ilmoittaudu mukaan!

Kuluvan syksyn alueellisten työeläkekoulujen kiertue sisältää kaikkiaan kahdeksan paikkakuntaa. Jäljellä on siis vielä viisi työeläkekoulua Lappeenrannassa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista sekä ilmoittautumislinkit löytyvät Työeläkekoulu-sivultamme.

Alueelliset työeläkekoulut on tarkoitettu palkansaajajärjestöjen alueellisille ja lähialueiden luottamushenkilöille, liittojen toimihenkilöille, hallinnon jäsenille sekä aktiiveille. Työeläkekoulut järjestetään yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen (SAK, Akava ja STTK) sekä Eläketurvakeskuksen kanssa.