Eläkeuudistus esillä kansanedustajien aamukahvitilaisuudessa

17.09.2014

Tekeillä oleva eläkeuudistus on kiinnostava aihe. Sen huomasi tänään, kun innokas joukko kansanedustajia saapui järjestämällemme työeläkeaamiaiselle. Aamukahvin lomassa käyty keskustelu oli vilkasta, vaikka osallistujille jouduttiinkin toteamaan, että mitään valmista ei vielä ole kerrottavaksi.

Tilaisuuden aluksi sidosryhmäjohtajamme Markku J Jääskeläinen kertasi perustaa, jolle nämäkin eläkeneuvottelut on rakennettu. Suomessa on etuusperusteinen, osittain rahastoiva ja hallinnoltaan hajautetusti toteutettu eläkejärjestelmä. Työeläkkeet pohjautuvat ansioihin, saavutetut eläkeoikeudet ovat koskemattomia ja järjestelmä perustuu sukupolvien yli ulottuvaan sopimukseen.

Aamun toisena alustajana toimi SAK:n eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen. Hän kävi läpi eläkeneuvottelujen lähtökohtia, yhteyttä kestävyysvajekeskusteluun sekä niitä suurimpia kipupisteitä, joita neuvottelujen kuluessa on myös julkisuudessa ollut esillä. Kallisen puhetta seurasi vilkas keskustelu, joka kattoi lähes koko eläkepolitiikan.

Järjestämme seuraavan kansanedustajille tarjotun työeläkeaamiaisen lokakuun lopussa. Tällöin keskitymme eduskuntaan tulossa olevaan vakavaraisuusuudistukseen. Työeläkeaamiaisten tarkoituksena on tarjota kansanedustajille tietoa työeläkejärjestelmään liittyvistä asioista sekä työeläkealan ajankohtaisista aiheista.