Eläkevarojen sijoittaminen hillitsee maksujen nousua, muistuttavat Reijo Vanne ja Ismo Risku

13.11.2015

Johtavan ekonomistimme Reijo Vanteen ja Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Ismo Riskun yhteinen mielipidekirjoitus eläkevarojen käytöstä julkaistiin tänään Helsingin Sanomissa. Vanteen ja Riskun kirjoitus oli vastine Helsingin Sanomien eiliseen mielipidekirjoitukseen, jossa kirjoittajan mielestä eläkevarojen tuotot pienenevät samalla kun globaali talouskasvu hiipuu.

Vanne ja Risku huomauttavat omassa kirjoituksessaan, että eläkevarojen kasvaessa myös eläkemenot kasvavat: eläkevarojen määrä suhteessa rahoitettaviin menoihin pysyy jokseenkin nykyisellä tasolla. Vanne ja Risku myös muistuttavat, etteivät vuosittain kerättävät työeläkemaksut enää riitä kattamaan maksussa olevia eläkkeitä, ja yhä useampi eläke-euro maksetaankin rahastoista.

Vanteen ja Riskun mielipidekirjoitus on luettavissa myös omilla verkkosivuillamme: Eläkevarojen sijoittaminen hillitsee maksujen nousua.