Eläkkeiden rahoitushaasteiden ratkomiseen tarvitaan laajaa keinovalikoimaa

19.03.2019

Eläketurvakeskus julkisti uuden, työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin PTS-rahoituslaskelman tänään.

Laskelman mukaan eläkkeiden rahoitusnäkymät ovat lähivuosikymmeninä vakaat, mutta matala syntyvyys heikentää rahoitusta tulevaisuudessa. PTS osoittaa työeläkemaksun korotuspaineita erityisesti 2050-luvulle ja siitä eteenpäin, mikäli todellisesta kehityksestä tulee nyt tehtyjen oletusten suuntainen.

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes pitää hyvänä sitä, että uusi laskelma on nyt tehty ja että siitä nähdään erityisesti ennakoidun väestökehityksen vaikutukset eläkkeiden rahoitukseen. Siimes korostaa kuitenkin, että PTS kuvaa tiettyjen oletusten pohjalta todennäköistä tulevaisuudenkuvaa, eikä väistämättä toteutuvaa kuvaa tulevaisuudesta.

- Työeläkejärjestelmää tulee jatkossakin arvioida ja kehittää tutkitun tiedon pohjalta, harkiten ja rauhassa. Raportti osoittaa muutosten pitkän aikavälin vaikutuksia, Siimes sanoo.

Siimeksen mukaan yksi tärkeä näkökulma asiaan on tulevien sukupolvien maksutaakka.

- Maksun korotusten ja eläke-etuuksien heikennysten ohella keinovalikoimassa olisi kuitenkin hyvä pitää myös ajatusta rahastoinnin lisäämisestä, jota meille suositeltiin mm. viime syksynä kansainvälisessä eläkejärjestelmien Mercer-arviossa, Siimes sanoo.

Lue lisää tiedotteestamme: Tela: Eläkkeiden rahoitushaasteiden ratkomiseen tarvitaan laajaa keinovalikoimaa