Elinaikakerroin puhutti Kokkolassa

06.09.2013

Alueellinen työeläkekoulumme keräsi eilen Kokkolassa runsaat 30 osallistujaa kuulemaan ja keskustelemaan eläkepolitiikasta. Alustajina toimivat eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen SAK:sta sekä Telan sidosryhmäjohtaja Markku J Jääskeläinen ja asiantuntija Simo Hynninen.

Keskustelussa nousi esille erityisesti kysymys elinaikakertoimesta. Kaija Kalliselta tiukattiin, tuleeko se olemaan mukana keskusteltaessa seuraavasta suuresta työeläkeuudistuksesta. Kallinen totesi asian liittyvän olennaisesti sekä eläkkeiden riittävyyteen että eläkejärjestelmän kestävyyteen. Hän kuvasi elinaikakertoimen olevan ”narulla tyrkkimistä” työurien pidentämisen suuntaan.

Tilaisuudessa korostui eläkejärjestelmän kolmikantaisen valmistelun merkitys. Eläke koettiin osaksi palkkaa ja toisaalta työvoimakustannuksia, joten on johdonmukaista, että työmarkkinaosapuolet myös neuvottelevat kokonaisuudesta.

Seuraava työeläkekoulu järjestetään kahden viikon kuluttua Kouvolassa, jonka jälkeen luvassa on vielä Mikkelin työeläkekoulu lokakuun puolivälissä. Kiertueesta on kerrottu tarkemmin elokuun uutiskirjeessämme olevassa uutisessa, Työeläkekoulussa perehdytään työeläkejärjestelmän perusteisiin.

Lisätietoja:

vs. koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen, puh 010 680 6724, kirsi.siltanen(at)tela.fi