EMUn kehittämistä pohtineen työryhmän työ valmistui – EMUn kehittämisestä vakautta talouteen

01.10.2015

EU:n talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämistä pohtinut asiantuntijatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työryhmä on hahmotellut kaksi vaihtoehtoista visiota EMUn kehittämiselle. Työryhmä luovutti raporttinsa valtiovarainministeri Alexander Stubbille tänään. Valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä oli jäsenenä myös toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

Visiot asettavat vallan ja vastuun samoihin käsiin

Työryhmän hahmottelemat visiot on nimetty Keskitetyn ohjauksen EMU ja Markkinakuri-EMU. Keskitetyn ohjauksen EMU -visiossa unioni vahvistaa jäsenvaltioiden finanssi- ja talouspolitiikan valvontaa ja ohjausta. Samalla lisääntyy yhteinen vastuu jäsenvaltioiden riskeistä ja vakaudesta. Markkinakuri-EMU-visiossa puolestaan jäsenvaltiot vastaavat omasta talouspolitiikastaan ja sen seurauksista. Tässä visiossa unioni luopuu vähitellen pyrkimyksestään ohjata jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa ja ehkäistä sen virheitä.

Molemmat visiot ovat johdonmukaisia kokonaisuuksia, jotka luovat pohjan demokraattiselle hyväksynnälle. Päätöksenteon oikeutus perustuu molemmissa siihen, että valta ja vastuu ovat samoissa käsissä.

Työryhmän mukaan on epätodennäköistä, että EMUn kehitys noudattaisi selkeästi yhtä visiota. Yhdistelmämallit sisältävät kuitenkin tyypillisesti ristiriitaisuuksia, jotka heikentävät päätöksenteon oikeutusta ja järjestelmän toimivuutta.

Työryhmän työstä pohjaa Suomen kannan muodostamiselle

Elokuussa 2015 perustetun työryhmän tehtävänä oli arvioida EMUn kehittämistarpeita Suomen näkökulmasta. Finanssi- ja eurokriisien myötä on havaittu, että EMUn perusrakenteissa on puutteita. Työryhmän aikaansaannos antaa pohjaa Suomen kannan muodostamiselle, kun EU aikanaan päättää EMUn kehittämisestä. EU-johtajien on tarkoitus keskustella asiasta lokakuussa pidettävässä huippukokouksessa.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriön tiedote 1.10.2015: EMUn kehittämisestä vakautta talouteen

Työryhmän loppuraportti: Arvio Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistarpeista