Ensi vuoden työeläkevakuutusmaksut on vahvistettu

21.11.2013

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ensi vuoden työeläkevakuutusmaksut. Vuonna 2014 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 23,6 prosenttia palkasta. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu nousee 0,8 prosenttiyksikköä vuodesta 2013. Maksun korotus jakaantuu puoliksi työntekijöiden ja työnantajien kesken.

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,55 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu 7,05 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on keskimäärin 17,75 prosenttia.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti ovat ensi vuonna alle 53-vuotiailla 23,30 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 24,80 prosenttia. Myös nämä maksuprosentit nousevat vuoden 2013 tasosta.

Työllisyys- ja kasvusopimuksessa määritellyn työeläkevakuutusmaksun yksityiskohdat sovittiin lokakuun lopussa työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän kokouksessa. Tämän päätöksen pohjalta työeläkeyhtiöt tekivät maksuperustehakemuksen. Toimitimme työeläkeyhtiöiden valtuuttamana hakemuksen ensi vuoden työeläkemaksun perusteista sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriö vahvisti perusteet. Perusteissa määritellään säännöt, joiden mukaan työeläkeyhtiöt laskevat vuoden 2014 työeläkevakuutusmaksun.