Epävarmoista olosuhteista huolimatta työeläkevakuuttajien tuottokehitys jatkui hyvänä

24.10.2014

Seitsemän suurimman työeläkevakuuttajan sijoitusjakauma- ja tuottotiedot ovat valmistuneet vuoden 2014 kolmannen neljänneksen osalta. Toimijoiden tuotot vaihtelivat välillä 4,5 – 7,1 prosenttia. Keskimääräiseksi kokonaistuotoksi muodostui 6,1 prosenttia.

Viisi suurinta eläkevakuutusyhtiötä saavuttivat 5,6 prosentin keskimääräisen tuoton. Kahden suurimman julkisalojen työeläkevakuuttajien vastaava tuottoprosentti oli 6,9. Vain yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset.

Koko toimialan keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on vuoden 1997 alusta syyskuun 2014 loppuun 4,1 prosenttia. Yksityisen sektorin osalta vastaava tuottoprosentti on 4,0 ja julkisalojen eläkevakuuttajien 4,5. Eläketurvakeskus käyttää peruslaskelman pitkän aikavälin reaalituotto-olettamana 3,5 prosenttia.

Tuottolähteet pysyneet monipuolisina

- Kehitys on jatkunut samantapaisena vuoden kolmannella neljänneksellä kuin kahdella aikaisemmallakin. Geopoliittisista ja talouskehitykseen liittyvistä epävarmuuksista huolimatta, kuluneesta vuodesta on toistaiseksi muodostunut varsin hyvä tuottomielessä. Tuottolähteet ovat pysyneet monipuolisina pitkin vuotta, toteaa analyytikkomme Maria Rissanen.

Parhaimmat keskimääräiset ryhmätason tuottoprosentit saavutettiin osakesijoituksista. Varsinkin pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakesijoitukset tuottivat erinomaisesti, hieman päälle 10 prosenttia. Myös noteeratut osakkeet, hedge-rahastot ja epäsuorat kiinteistöt tuottivat hyvin, noin 6-9 prosenttia.

Korkotason lasku ja yrityslainojen riskilisen kaventuminen ovat auttaneet korkosijoituksia, joista työeläkevakuuttajat saavuttivat noin 4 prosentin tuotot. Suorien kiinteistösijoitusten tasaisena jatkunut kehitys muodosti noin 3 prosentin tuotot.

- Eläkevarojen sijoittaminen jatkunee haastavana loppuvuoden. Geopoliittisen tilanteen paraneminen ja talouskasvun vauhdittuminen ovat avainasemassa, jotta epävarmuudet hälvenevät. Katseet kohdistuvatkin suurvaltapolitiikkaan ja talouskasvun merkkien etsintään, Rissanen arvioi.

Perustiedot raportoinnista

Seitsemän suurinta jäsentämme, viisi suurinta eläkevakuutusyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen eläkevakuuttajaa, raportoivat vapaaehtoisesti ja samoilla periaatteilla sijoitustensa kohdentumisen ja tuotot vuosineljänneksittäin. Raportointi tapahtuu tuotto-riskitaulujen muodossa, joilla katetaan noin 94 prosenttia kaikista työeläkesijoituksista.

Nämä tuotto-riskitaulut löytyvät Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivultamme.

Osavuositulosten tiedot löytyvät myös Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -sivulta. Tarkemmat tiedot yksittäisten työeläkevakuuttajien tulostiedoista löytyvät kunkin vakuuttajan omilta verkkosivuilta.

Kaikki Telan jäsenet raportoivat näistä tuotto-riskitauluista riippumattomin, mutta yhtenevin periaattein tuottonsa puolivuosittain, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteista.

Sijoitusten tuotot 30.6.2014