Erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja sosiaalivakuutuksen yhteistyöhanke käynnistyy syksyllä

27.06.2012

Kesäkuun alussa tuli voimaan sairausvakuutuslain muutos, jonka mukaan sairaspäivärahan maksamisen edellytyksenä 90 päivän jälkeen on vakuutetun toimittama työterveyshuollon lausunto työhön paluun mahdollisuuksista. Vastaava muutos tuli myös työterveyshuoltoa koskevaan lakiin. Lakimuutosten toimeenpanon myötä olemme käynnistämässä syyskuussa hankkeen, jolla rakennetaan sairaanhoitopiirikohtaisesti toimintamalli erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja sosiaalivakuutuksen yhteistyöstä lainsäädännön toteutuksessa.

Työssä jatkamisen mahdollisuudet selvitettävä

Työnantajan on jatkossa yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa selvitettävä työssä jatkamisen mahdollisuudet viimeistään siinä vaiheessa, kun sairausvakuutuksen päivärahakausi on kestänyt 90 päivää. Keskeisiä keinoja työhön palaamisen tukemisessa ovat työterveyshuollon yhteistyö työpaikan kanssa sekä osasairauspäivärahan ja työeläkekuntoutuksen käytön tehostaminen.

Työterveyshuollon rooli pitkien sairauspoissaolojen koordinoijana aiheuttaa merkittävän muutoksen erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyöhön. Tällä hetkellä erikoissairaanhoito ei tunne riittävästi työterveyshuollon toimintaa eikä sen mahdollisuuksia tai rajoituksia.

Koulutuksen keskeinen fokus on tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin ja mielenterveyden häiriöihin keskittyvässä yhteistyössä, koska kyseiset kaksi sairausryhmää aiheuttavat yli puolet pitkittyvistä sairauspoissaoloista, sekä kaksi kolmasosaa alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä. Hankkeessa rakennettavaa toimintamallia voidaan soveltaa myös muihin sairausryhmiin.

Alueellisia tilaisuuksia

Hankkeen yhteydessä järjestetään alueellisia tilaisuuksia, joihin kutsutaan alueen erikoissairaanhoidon, työterveyshuoltojen ja Kelan lääkäreitä sekä sairaanhoitopiirien kuntoutus- ja perusterveydenhuollon yksiköiden edustajia. Tilaisuuksia on tarkoitus järjestää tulevan syksyn aikana yhteensä noin 25.

Hankkeesta vastaa Telassa kuntoutusasioista vastaava johtajamme Eero Lankia. Asiantuntijalääkärinä hanketta vetää työterveyshuollon erikoislääkäri Tiina Kaarne.

Lisätietoja:

Eero Lankia, puh 010 680 6746, eero.lankia(at)tela.fi
Tiina Kaarne, puh 050 560 7285, tiina.kaarne(at)tela.fi