Esitys tulorekisteriä koskevasta lainsäädännöstä annettu eduskunnalle

06.10.2017

Hallitus on antanut eilen esityksen tulorekisteriä koskevasta lainsäädännöstä eduskunnalle. Hallitus esittää, että tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019. Tulorekisterin tietoja käyttävät vuoden 2019 alusta työeläkealan lisäksi Verohallinto, Kela ja Työttömyysvakuutusrahasto.

Tulorekisteriin ilmoitetaan vuoden 2019 alusta lähtien palkkatiedot. Eläketulot ja muut etuudet on tarkoitus ottaa mukaan tulorekisteriin vuoden 2020 alusta. Tästä hallitus antaa erillisen esityksen ensi vuoden alkupuolella.

- Työeläkevakuuttajat saavat muiden tulotietojen käyttäjien tavoin tulorekisteristä kokonaiskuvan henkilön palkkatuloista ja niihin verrattavista tuloista. Ajantasainen tieto nopeuttaa esimerkiksi eläkepäätösten tekemistä, sanoo johtava lakiasiaintuntijamme Outi Aalto.

Tulorekisterin ansiosta sekä yritysten että kansalaisten asiointi helpottuu. Rekisteri keventää yritysten hallinnollista taakkaa, sillä työnantajat ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella. Työnantajalle tämä moninkertaisesta ilmoittamisesta keskitettyyn malliin siirtyminen vapauttaa työaikaa, kun tietoja ei enää tarvitse ilmoittaa erikseen erilaisilla tietosisällöillä ja aikatauluilla eri viranomaisille.

Kansalaiset voivat katsella tulorekisteriin ilmoitettuja tulotietojaan rekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelusta näkee myös sen, mille viranomaisille ja muille tahoille rekisterin tietoja välitetään. Tulorekisteri tukee myös harmaan talouden torjuntaa.

Tulorekisteri on osa julkisten palvelujen digitalisointia ja normien purkamista. Valtiovarainministeriö vastaa tulorekisterin perustamishankkeen yleisestä ohjauksesta. Tulorekisterin käytännön toteutus on Verohallinnon vastuulla.

Lisätietoja:

Lausuntomme 4.8.2017: Tulotietojärjestelmä ja siihen liittyvät lait

Valtiovarainministeriö 5.10.2017: Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Arviointineuvosto: Tulotietojärjestelmän vaikutuksista saa hyvän käsityksen

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietoa tulorekisteristä Verohallinnon sivuilla