Eteran hoitokustannustulot riittivät toimintakuluihin

30.12.2013

Julkaisemme vuosittain Eläketurvakeskuksen kanssa yhteistyössä yhteenvedon työeläkelaitosten tilinpäätöstiedoista. Sen avulla voi vertailla työeläkelaitosten tilinpäätöstietoja.

Eteran hoitokustannustuloksessa on ollut virhe vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista kootussa julkaisussa. Toimintakulujen kattamiseen käytettävissä olleet maksutulot eli vakuutusmaksun hoitokustannusosat riittivät Eteran toimintakulujen kattamiseen toisin kuin toimintakulujen ja vastaavien tulojen virheellinen suhdeluku tilinpäätösten yhteenvedossa kuvasi.

Hoitokustannusosalla katetut kulut olivat 99,9 % hoitokustannustuotosta vuonna 2012 ja muutos suhdeluvussa edellisvuodesta 2,1 %. Eteran lukujen myötä muuttuu myös kaikkien yhtiöiden keskiarvo eli yhteensä-sarakkeen luku: hoitokustannusosalla katetut kulut olivat 81,3 % hoitokustannusosien tuotoista. Vastaavissa luvuissa on ollut virheet myös vuoden 2011 tilinpäätösjulkaisussa.

Yhtiökohtaisten tietojen kokoamisessa on tapahtunut virhe, jonka takia työkyvyttömyysratkaisujen kuluja varten käytettävissä olevaa maksutuloa ei summattu tulotietoihin Eteran tapauksessa. Korjatut tilinpäätösliitteet tullaan lisäämään sivuillemme heti tammikuun alkupuolella.

Tilinpäätösten yhteenvedot

Lisätietoja

Analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne, p. 040 729 0252