Eteran ja Ilmarisen yhdistymiselle Finanssivalvonnan hyväksyntä

11.10.2017

Työeläkevakuutusyhtiöt Etera ja Ilmarinen ovat saaneet yhdistymiselleen Finanssivalvonnan hyväksynnän. Eteran ja Ilmarisen hallitukset hyväksyivät yhdistymissopimuksen kesäkuun lopussa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto totesi elokuussa antamassaan lausunnossa, ettei se näe sulautumiselle kilpailuoikeudellista estettä. Sekä Eteran että Ilmarisen yhtiökokoukset hyväksyivät yhdistymisen syyskuussa pidetyissä yhtiökokouksissaan, ja asialle saatiin nyt lopullinen sinetti Finanssivalvonnan päätöksen myötä.

Käytännössä Etera sulautuu Ilmariseen 1.1.2018 alkaen, ja yhtiöt jatkavat toimintaansa Ilmarisen nimen alla. Eteran nykyiset asiakkaat siirtyvät vuodenvaihteessa Ilmarisen asiakkaiksi. Työeläkevakuutukset ja työeläkkeiden maksu jatkuvat normaalisti yhdistymisestä huolimatta, eikä yhdistyminen edellytä kummankaan yhtiön asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Kahden työeläkeyhtiön yhdistyminen parantaa koko työeläkejärjestelmän kustannustehokkuutta ja alan vakavaraisuutta kokonaisuutena. Yhdistymisen myötä Suomessa toimii jatkossa viisi lakisääteistä työeläkevakuuttamista hoitavaa työeläkevakuutusyhtiötä.

Lisätietoja:

Finanssivalvonta hyväksyi Ilmarisen ja Eteran yhdistymisen

Ilmarinen ja Etera yhdistyvät – asiakkaat hyötyvät