Euroopan komission ikääntymisraportti julki – Suomen eläkeuudistus ei vielä mukana

15.05.2015

Euroopan komissio julkaisi alkuviikosta The 2015 Ageing Report -ikääntymisraportin, jossa se tarkastelee väestön ikääntymistä ja sen vaikutusta julkiseen talouteen sekä ikääntymiseen liittyviä eläkemenoja. Raportin mukaan julkisten eläkemenojen ennustetaan jopa hieman vähenevän vuoteen 2060 mennessä koko EU:n tasolla.

- Julkiset eläkemenot ovat vielä jonkin verran pienemmät kuin mitä edellisessä vastaavassa raportissa vuonna 2012 arvioitiin. Taloustilanteen ja tutkimusteknisten syiden lisäksi eläkejärjestelmiin on koko Euroopan tasolla tehty muutoksia, jotka pienentävät eläkemenoja. Vasta suunnitteilla olevat eläkeuudistukset tuovat luonnollisesti epävarmuutta ennusteisiin, toteaa erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen.

Raportti kattaa 28 EU-maan lisäksi Norjan, ja sen ennusteet ulottuvat vuoteen 2060 saakka.

Suomen tilanne vakaalla pohjalla

Suomen kohdalta raportti ei ennusta merkittävää nousua eläkemenoissa: vuonna 2013 eläkemenot olivat 12,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun ne vuonna 2060 ennusteiden mukaan ovat 13,0 prosenttia. Kuten useimmissa jäsenvaltioissa, käytännössä eläkemenomme ovat suurimmillaan vuosina 2025–2035, mutta meillä tähän on varauduttu jo työeläkejärjestelmän alusta alkaen rahastoimalla osa työeläkevakuutusmaksuista. Näin eläkemaksun nostopaineita voidaan hallita.

- Väestön ikääntyminen on tärkein eläkemenojen nousun taustalla oleva syy sekä meillä että muualla. Varautumiskeinot tähän vain vaihtelevat eri maissa. Toisin kuin meillä, lakisääteiset eläkkeet ovat usein valtion budjettirahoituksen varassa. EU-maissa on jouduttu esimerkiksi nostamaan eläkeikiä, leikkaamaan eläketasoa tai tekemään järjestelmämuutoksia, jotta on selvitty, Pelkonen kertoo.

- Meidän ei Suomessa ole tarvinnut lähteä ankeutuslinjalle, mistä kiitos osittaiselle rahastoinnille ja pitkäjänteiselle työeläkejärjestelmän kehittämiselle. Työurien täytyy kuitenkin pidentyä, jotta hyvät asiat saavutetaan, Pelkonen jatkaa.

Eläkeuudistus ei mukana raportin ennusteissa

Ikääntymisraportti tarkastelee EU-maissa vallinnutta lainsäädäntöä syksyltä 2014. Näin ollen siinä ei ole Suomen osalta huomioitu eläkeuudistuksesta viime syksynä neuvoteltua ratkaisua. Eläkeuudistus tulee omalta osaltaan edelleen parantamaan pitkällä aikavälillä etuuksien, maksujen ja rahastoinnin tasapainoa.

Eri asiantuntija-arvioiden mukaan eläkeuudistus toteutuessaan pienentäisi myös koko Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta

- Syksyllä eduskuntaan menevä eläkeuudistus pidentää työuria ja siten turvaa työeläkkeiden rahoituksen kestävyyttä myös tulevaisuudessa. Pidemmät työurat merkitsevät vakuutetulle myös parempaa työeläketurvaa, mitä ei voi tarpeeksi korostaa, Pelkonen huomauttaa.

Lisätietoja:

The 2015 Ageing Report – Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060)

Infograafi ikääntymisraportin Suomea koskevista ennusteista Euroopan komission Suomen-edustuston Twitter-tilillä