Eurooppa-tason edunvalvoja vieraanamme

27.09.2013

Nicolo Brignoli kuva

Saimme tänään vieraaksemme edustajan eurooppalaisesta edunvalvontajärjestöstämme AEIP:stä. Nicolò Brignoli, joka toimii AEIP:n asiantuntijana talous- ja rahoitusasioissa, kävi esittelemässä järjestönsä toimintaa ja ajankohtaisia asioita toimistomme asiantuntijoille.

AEIP, eli European Association of Paritarian Institutions of Social Protection, on EU-tason edunvalvontajärjestö, joka edustaa eläke- ja muuta sosiaaliturvaa hoitavia laitoksia. AEIP on perustettu vuonna 1996, ja sillä on 27 jäsentä 18 Euroopan valtiosta. Meidän lisäksemme Suomesta AEIP:n jäsenenä on Työttömyysvakuutusrahasto.

Olemme mukana sekä AEIP:n hallituksessa että työryhmätyöskentelyssä. Hallituksessa meitä edustaa toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes. Erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen taas toimii vuosina 2013-2014 AEIP:n I-pilarin työryhmässä puheenjohtajana. Työryhmä tarkkailee sosiaaliturvan säätelyn muutoksia ja trendejä sekä kartoittaa I-pilarin eläkkeisiin kohdistuvia riskejä, kun EU-sääntelyssä tapahtuu muutoksia.

Vaikka suuri osa alamme asioista päätetäänkin kansallisesti Suomen omassa lainsäädännössä, on eurooppalaisella lainsäädännölläkin vaikutusta esimerkiksi työeläkesijoittamiseen liittyvissä asioissa. Siksi meidän on tärkeää ulottaa edunvalvontamme myös EU:n tasolle.

AEIP:n toiminnasta voi lukea lisää AEIP:n verkkosivuilta.