Eurooppalainen sääntely ujuttautuu tiukemmin työeläkejärjestelmäämme

13.11.2012

Valtiovarainministeriö antoi viime torstaina eduskunnalle esityksen uudesta talous- ja rahaliiton sopimuksesta. Annoimme asiasta oman lausuntomme valtionvarainministeriölle EU:n uusimman talouskurisäännöstön kansallisesta voimaansaattamisesta 28.9.

Eläketurva on perinteisesti kuulunut osaksi kansallista lainsäädäntöämme. Nyt eurooppalainen sääntely ujuttautuu koskemaan myös Suomen työeläkejärjestelmään liittyviä asioita taloudellisen sääntelyn kautta. Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes totesi perjantaina 9.11. julkaistussa Talouselämän artikkelissa, että ”Työeläkkeet ovat osa lakisääteistä sosiaaliturvaa ja niistä on päätetty meillä kolmikantaisen valmistelun pohjalta. Nyt tiukkeneva talouskoordinaatio luo keittiön kautta hiipien paineita katsella työeläkkeitäkin kovin toisenlaisesta näkökulmasta.”

Hyvin hoidettu työeläkejärjestelmä tukee julkista taloutta ja työurien pidentymistä. Huonoissa kantimissa oleva taas syventäisi julkisen talouden vajetta. Suomessa rahastoidut työeläkevarat ja niiden tuotot pitävätkin tällä hetkellä EU:n valvomat Suomen julkisen talouden mittarit vihreänä. EU:n normaalin lainsäädäntömenettelyn ulkopuolella tehdyn poliittisen sopimuksen suhde työeläkejärjestelmään ei ole aivan ongelmaton.

”Teknisesti työeläkevarat lasketaan osaksi julkista taloutta. Painetta työeläkejärjestelmään ja työeläkevarojen käyttöön (muuhun kuin eläkkeiden maksuun) voi tulla, jos valtion ja kuntien taloutta ei saada tasapainoon”, sanoo edunvalvontajohtajamme Minna Helle samaisessa Talouselämän artikkelissa. Hän huomauttaa myös, että julkiset varat on tarkoitettu vain eläkkeiden maksuun, eikä niillä voida paikata muun julkisen talouden vajetta.

Juttu julkaistiin Talouselämässä 9.11.2012: Suomen vakaus on vaakalaudalla

Lausuntomme kokonaisuudessaan

Talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen