Eurooppapäivä muistuttaa työeläkejärjestelmän EU-oikeudellisesta asemasta

09.05.2018

Työeläkejärjestelmämme sosiaaliturvaluonne ja yksityisalojen työeläkevakuuttajien erityispiirteet ovat perusteena Suomen työeläkejärjestelmän EU-oikeudelliselle asemalle. Tämä tarkoittaa, että EU luopui vakuutustoimintaan liittyvän rajat ylittävän kilpailun periaatteesta yksityisalojen työeläkkeittemme (TyEL) kohdalla vuonna 1995.

Eri puolilla Eurooppaa eläkejärjestelmät ovat muodostuneet hyvin erilaisiksi. Eläkejärjestelmiä kehitettäessä tasapainoa haetaan yhteisen riskien jaon ja yksilön vastuun välillä. Yhä useammassa maassa kallistutaan jälkimmäisen puolelle. Suomen työeläke poikkeaa verrokeistaan niin sosiaaliturvaluonteensa, kattavuutensa, ansio- ja etuusperusteisuutensa kuin eläkkeiden rahoituksen ja hallinnoinnin kannalta. Eläkemallien vertailu osoittaa, että Suomi pärjää arvioitaessa eläkkeiden rahoituksen kestävyyttä ja eläkkeiden riittävää tasoa.

Asemasta on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa

Suomen työeläkejärjestelmän EU-oikeudellinen asema on vakiintunut, sillä sosiaaliturvaluonne on tunnustettu useaan otteeseen muun muassa eri direktiivien säätämisen yhteydessä. Mielestämme asemasta suhteessa EU:n vakuutussääntelyyn on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa.

Suomen työeläkejärjestelmän EU-oikeudellinen asema pähkinänkuoressa:

  • Suomen työeläke katsotaan osaksi sosiaaliturvaa
  • Suomalaisen työeläkemallin ydinarvo liittyy solidaarisuuteen ja laajaan yhteiseen riskien jakoon toisaalta rahoituksessa mutta myös työntekijöiden ja työnantajien sekä eri sukupolvien välillä
  • Sosiaaliturvan koordinaatioasetus sovittaa yhteen EU-kansalaisten oikeudet
  • Suomalaista työeläkevakuutusta eivät koske rajat ylittävän kilpailun mahdollistava henkivakuutuslainsäädäntö tai lisäeläkkeiden sääntely
  • Työeläkevakuuttajat saavat harjoittaa vain työeläkevakuuttamista
  • Työeläkevarat on tarkoitettu vain työeläkkeisiin
  • EU-maiden vakuutusyhtiöt voivat toimia Suomessa samoin edellytyksin kuin kotimaiset toimijat
  • Kansallinen vakavaraisuuslainsäädäntö sääntelee suomalaisten työeläkeyhtiöiden riskinottokykyä sijoitustoiminnassa

Mistä tässä EU-oikeudellisessa asemassa on tarkemmin ottaen kyse, ja miten se vaikuttaa työeläkevakuuttajien toimintaan? Muun muassa näihin kysymyksiin on vastattu kysymyksiä ja vastauksia -tietopaketissamme:

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkejärjestelmän EU-oikeudellisesta asemasta