Hallinnon uudistettu koulutus tarjosi kokonaiskuvan työeläkejärjestelmästä

25.05.2016

Jo vuodesta 2007 lähtien olemme tarjonneet koulutusta työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenille. Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää hallinnon – niin hallitusten kuin hallintoneuvostojenkin – jäsenet työeläkevakuutustoimintaan. Tämän vuotinen koulutuskokonaisuutemme toteutettiin toukokuussa viimeisen kolmen viikon kuluessa – tällä kertaa hieman uudistuneessa formaatissa.

- Tarjoamamme hallinnon koulutus oli entiselläänkin hyväksi ja toimivaksi todettu kokonaisuus, mutta halusimme kuitenkin tiivistää ja terävöittää koulutusta hieman. Lisäksi vastaamme nyt itse kaikista koulutukseen sisältyvistä asiantuntijaluennoista, mikä helpottaa sisältöjen koordinointia ja päällekkäisyyksien välttämäistä, kertoo koulutuspäällikkömme Kirsi Siltanen.

Edellisvuosina hallinnon koulutus järjestettiin kolmen aamupäivän mittaisena koulutuskokonaisuutena kerran vuodessa, aina näin kesän kynnyksellä. Tänä vuonna tarjolla on ensimmäistä kertaa kaksi saman sisältöistä koulutusta, keväällä ja syksyllä.

- Halusimme tarjota hallinnon jäsenille joustavamman tavan osallistua koulutukseen, ja siksi tarjoamme heille kaksi sisällöltään identtistä koulutusta saman vuoden aikana. Koulutuksia on myös jäsennelty aihealueittain uudelleen, sekä tiivistetty tiiviimmiksi kokonaisuuksiksi. Molempiin koulutuksiin sisältyy ensin yhden päivän kestoinen peruskoulutus, jonka jälkeen on luvassa kaksi puolen päivän syventävää koulutusta, Siltanen kertoo.

Koulutuksen antina kokonaiskuva työeläkejärjestelmästä

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on yhä vastata niihin vaatimuksiin, joita hallituksen jäseniltä työeläkevakuutusyhtiölain mukaan odotetaan. Näistä vaatimuksista hyvä työeläkevakuutus- ja sijoitustoiminnan tuntemus ovat ne, johon koulutuksemme erityisesti pyrkii tarjoamaan eväitä. Tähän mennessä saadun palautteen mukaan uudistettu koulutus onnistui tavoitteessaan hyvin.

- Koulutusten on kiitelty antaneen hyvää kokonaiskuvaa työeläkejärjestelmästä, eli juuri sitä perustietoa työeläkejärjestelmästä ja sijoitustoiminnasta, mitä osallistujat ovat kaivanneetkin. Lisäksi he ovat olleet tyytyväisiä vuorovaikutukseen niin luennoitsijoiden ja muiden osallistujien kanssa, sillä juuri keskustelut ja kommentit usein tekevät koulutuksista pelkkiä dioja antoisamman, Siltanen toteaa.

Kuluvan vuoden ensimmäisen koulutuskokonaisuuden koulutuksiin osallistui kuhunkin noin 20 henkilöä. Mukana oli tänä vuonna myös useampi hallinnon jäsen Kevasta, jonka osalta lainsäädäntöä hallituksen ja sen jäsenten sekä johdon kelpoisuusvaatimuksista ollaan uudistamassa. Tarjoamamme hallinnon koulutus palvelee siis jatkossa työeläkeyhtiöiden lisäksi myös Kevan hallinnon jäseniä.

Peruskoulutus perehdytti työeläkejärjestelmän perusteisiin

Uuden koulutuskokonaisuuden mukainen peruskoulutuspäivä keskittyi työeläkejärjestelmän perusteisiin, EU-oikeudelliseen asemaan ja eläkepolitiikkaan Euroopan unionissa sekä työeläkevakuuttajien hallintoa koskevaan lainsäädäntöön ja hyvään hallintotapaan. Aiheisiin liittyvistä luennoista vastasivat edunvalvontajohtajamme Nikolas Elomaa ja lakimiehemme Marja Koponen. Koulutuspäivän päätteeksi toimittaja Teemu Muhonen herätteli osallistujia pohtimaan luottamusta ja sitä, mihin ihmiset luottavat luottaessaan työeläkejärjestelmään.

Elomaan ja Koposen luennoilla käyttämät diaesitykset löytyvät myös SlideShare-tililtämme:

Eläkkeiden rahoitus ja työeläkevakuuttajien vakavaraisuus syventävien koulutusten keskiössä

Ensimmäisen syventävän koulutuksen agendalla oli eläkkeiden rahoitus, työeläkejärjestelmän kestävyys sekä työeläkevakuuttajien sijoitustoiminta. Näihin liittyvistä luennoista vastasivat analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero, johtava ekonomistimme Reijo Vanne sekä analyytikkomme Peter Halonen. Heidän pitämät diaesitykset ovat katsottavissa SlideShare-tilillämme:

Toisen syventävän koulutuksen teemana puolestaan oli vakavaraisuus ja riskienhallinta meillä ja muualla sekä työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta. Aiheista luennoivat lakimiehemme Jouni Herkama, matemaatikkomme Seija Lehtonen sekä analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero. Myös nämä luentodiat löytyvät SlideShare-tililtämme: