Hallintoneuvostojen rooli työeläkeyhtiössä koulutuksemme teemana

04.02.2015

Mikä on hallintoneuvostojen rooli työeläkeyhtiöissä? Tämä oli pääteemana koulutuksessa, jonka järjestimme eilen työeläkeyhtiöiden hallintoneuvostojen jäsenille. Toimistollemme kerääntyi reilu 20 hallintoneuvoston jäsentä eri työeläkeyhtiöistä kuulemaan, minkä vastauksen kysymykseen antoi lakiasiainjohtaja Harri Christensen Työeläkeyhtiö Elosta.

Christensen kävi puheenvuorossaan läpi muun muassa hallintoneuvoston kokoonpanoa ja tehtäviä, tiedonsaantioikeutta ja hallintoneuvoston jäsenten vastuuta. Hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Siinä on oltava palkansaajia ja työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamia henkilöitä, yhtä monta kumpiakin ja näiden lukumäärän tulee olla vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Hallintoneuvostoilla tärkeä valvojan rooli

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu esimerkiksi hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkioidensa vahvistaminen, sekä hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevan yhtiön hallinnon valvonta. Hallintoneuvosto on yhtiön hallintoa yleisesti valvova toimielin, eikä sille kuulu varsinaisia operatiivisia tehtäviä.

Hallintoneuvostojen valvontatehtävällä on suuri merkitys. Työeläkeyhtiön kannalta on äärimmäisen tärkeää se, että hallintoneuvoston jäsenet kyseenalaistavat ja kysyvät asioista. Aktiivisella valvonnalla voidaan huolehtia siitä, että työeläkeyhtiöiden toiminta tapahtuu niille asetettujen raamien sisällä. Myös työeläkeyhtiön hallituksen jäsenten valinnassa on tärkeää huomioida, että hallituksiin valitaan kriteerit täyttävät henkilöt. Tätä valintaa ovat tekemässä nimenomaisesti hallintoneuvostot.

Koulutuksen muista alustuksista vastasivat toimistomme asiantuntijat, johtajamme Nikolas Elomaa ja analyytikkomme Maria Rissanen. Elomaan puheenvuorossa käytiin läpi suomalaista työeläkejärjestelmää. Rissanen puolestaan kertoi työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnasta, kuten työeläkevarojen määrästä ja kehityksestä, varojen maantieteellisestä jakaumasta sekä tuotoista ja tuottovaihteluista.

Hallinnon koulutus osana koulutuskalenteriamme

Eilinen koulutuksemme oli kolmas täydentävä koulutus työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenille kuluneen syys-talven ajalta.

Tulevana keväänä järjestämme jälleen niin sanotun peruskoulutuksen työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenille. Koulutusohjelman tarkoituksena on perehdyttää hallinnon jäsenet työeläkevakuutustoimintaan. Peruskoulutus koostuu kolmesta aamupäivästä, joiden teemoina ovat työeläkejärjestelmä, työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminta ja vakavaraisuus sekä toimialan lainsäädäntö, hallitustyöskentely ja valvonta.

Kutsut hallinnon koulutuksiin lähetetään työeläkeyhtiöiden kautta. Koulutusten ajankohdat löytyvät koulutuskalenteristamme.