Hollannin edustajat tutustumassa suomalaiseen työeläkejärjestelmään

05.09.2018

Saimme tänään vieraaksemme hollantilaisia edustajia, jotka saapuivat tutustumaan suomalaisen työeläkejärjestelmään ja erityisesti tehtyyn eläkeuudistukseen. Vierailu on osa laajempaa vierailua keskeisiin suomalaisiin toimijoihin, työeläkevakuuttajiin, eläkeneuvottelujärjestelmään, ministeriöön, tutkijoihin jne.

Maiden välisten vierailujen tarkoituksena on jakaa tietoa ja näkökulmia jo tehdyistä toimenpiteistä, kuten eläkeuudistuksesesta ja muista ajankohtaisista asioista. Hollannin ja Suomen työeläkejärjestelmissä on yhteisiä piirteitä, jotka lähentävät maitamme. Järjestimme hollannin edustajille Telassa tilaisuuden, jossa he kuulivat suomalaisesta työeläkejärjestelmästä asiantuntijoiltamme.

Yhtenä ryhmän Suomi-vierailun motivaationa on ottaa selvää siitä, miten Suomessa on tehty eläkeuudistuksia ja miten esimerkiksi 2017 eläkeuudistus syntyi. Hollannissa on neuvoteltu työmarkkinaosapuolten välillä uudesta eläkeuudistuksesta jo vuosia.

Suomessa työmarkkinaosapuolet ovat pystyneet päättämään yhdessä vaikeistakin mutta tarpeellisista asioista, kuten eläkeiän nostosta. Valtio on asettanut ”raamit” eläkeuudistuksen vaikutuksille julkiseen talouteen.

”Hollantilaiset hakevat siis myös ideoita oman työmarkkinaeläkemallin kansallisen uudistamisen tueksi. Hollannissakin on pystytty kuitenkin jonkin verran uudistamaan eläkerahastoja koskevia vakavaraisuussääntöjä, jotta ultra matalien korkojen aika ei ajaisi rahastoja pinteeseen. Suomessa myös vakavaraisuusuudistuksista on ollut hyvä yhteisymmärrys koko yhteiskunnan tasolla”, tilaisuutta järjestänyt erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen valaisee.

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes toi vierailulla esiin eritysesti Suomen eläkemallin kyvyn uudistua sekä jo järjestelmän perustamisesta 60-luvulta asti toteutetun ansioturvan laajan kattavuuden periaatteen.

”Hollannin malli poikkeaa Suomesta mm. siinä, että ansioeläkkeet on järjestetty noin 300 työnantaja- ja ammattialakohtaisen eläkerahaston kautta. Eläkerahastot eivät ole lakisääteisiä, kuten Suomessa, vaan työmarkkinoilla sovittavia etuuksia. Myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden keskustelu on aktiivista sekä Suomessa että Hollannissa”, Siimes toteaa.

"Hollannin edustajat olivat hyvin tyytyväisiä tilaisuutemme antiin. He saivat hyödyllistä tietoa sekä meidän työeläkejärjestelmästämme että sen tämänhetkisestä tilasta", kertoi ilahtunut Pelkonen.

"Telan asiantuntijoiden tapaamisen lisäksi vierailu sisältää useampi jäsentemme edustajia, joten hollannin edustajat pääsevät keskustelemaan suoraan työeläkejärjestelmästä käytännön toteuttajien kanssa", Pelkonen lisää.

Vuoropuhelu työeläkealamme ja Euroopan jäsenmaiden välillä tulee jatkumaan. Tilaisuuden osallistujat olivat eläkerahastoista, keskuspankista, ministeriöistä ja muista toimielimistä, jotka ovat Hollannin eläkejärjestelmän kannalta keskeisiä. Vastaava suomalaisten toimijoiden vierailu Hollantiin järjestetään myöhemmin syksyllä.

Lue muualta sivustoltamme:

Eri maiden eläkejärjestelmät