Hylkäävien etuuspäätösten perustelujen tarkentuminen positiivinen asia

29.08.2014

Työkyvyttömyyseläkkeistä ja muista sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluja aiotaan tarkentaa. Perusteluista tulisi jatkossa käydä nykyistä paremmin ilmi, miksi haettua etuutta ei ole myönnetty. Jos kielteinen päätös perustuu erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin olisi kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.

Maan hallitus antoi lakiesityksen aiheesta eduskunnalle eilen torstaina. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

- Pidämme hallituksen esitystä työeläkejärjestelmän kannalta hyvänä asiana. Se parantaa etuuksien hakijoiden tiedonsaantioikeutta ja lisää järjestelmän julkista luotettavuutta, toteaa lakimiehemme Marja Koponen.

- Esityksen myötä päätösten perusteluista löytyy myös entistä enemmän ja selkeämmin lääketieteellisiä perusteluja, mikä on myös hyvä asia, Koponen lisää.

Päätösten perustelujen parantaminen on osa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä, jota pohtinut työryhmä teki ehdotuksensa viime tammikuussa. Olimme mukana kehittämistyöryhmien toiminnassa.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistio